Het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid moet zijn focus verleggen van depositie naar goed gemeten bronemissies. Dat biedt een duidelijk handelingsperspectief en de resultaten geven nieuwe kennis waarmee vervolgens weer beter op de emissie kan worden gestuurd. Ook moeten de emissies van stikstofoxiden (die vooral het gevolg zijn van verkeer, industrie en bouw) en ammoniak (vooral landbouw) niet op een hoop worden geveegd, maar apart worden gemeten en bestuurd.

Dat vindt de onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO in Delft. "Verleg de focus van depositie naar het meten van emissies van lokale en individuele bronnen en wat daarvoor nodig is, want dáár zitten de knoppen waar ondernemers en de overheid aan kunnen draaien. Dat kan ons helpen om uit de stikstofimpasse te komen", zegt managing-director TNO Circulaire Economie en Milieu Marinke Wijngaard op de website van haar organisatie.

TNO zegt dat het op te veel plekken praktisch nog niet mogelijk is depositie direct te meten, resultaten vast te stellen en gerechtvaardigd te handhaven. Daarom is een goed ontwikkeld meet- en monitoringinstrumentarium (zowel voor metingen op de grond als in de lucht) wat TNO betreft essentieel om bedrijven en lokale overheden perspectief te kunnen bieden en zinvol aan doorontwikkeling van het beleid te doen.

Door een gescheiden beoordeling van en reductiedoelstellingen voor ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) kan Nederland bovendien 'sneller van het slot'. Over het gedrag van ammoniak is nog te veel onzekerheid. Maar bouwactiviteiten staan daar los van en kunnen gemakkelijker binnen de categorie stikstofoxiden worden gecompenseerd. Welke activiteiten of aanpassingen kunnen worden uitgeruild (bouw, verkeer, industrie etc.) vraagt uiteraard wel om - vermoedelijk fundamentele - politieke keuzes, zegt TNO.

Als het advies wordt overgenomen, dan kan het ingrijpende consequenties hebben voor andere dan alleen boerenactiviteiten in Nederland omdat reductie van boerenemissies geen basis meer is om de emissies van bouw, energie-opwekking of mobiliteit te compenseren. Er zal meer gesneden moeten worden in mobiliteit en industrie.
Reageer
  • Deel
Druk af