In gesprek met RTL zei Eurocommissaris Frans Timmermans afgelopen week dat hij zijn Green Deal mogelijk intrekt als het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) niet groener wordt. Het probleem zit in de complementariteit van de plannen. Een deel van het Green Deal geld zal verspild blijken als de landbouwsubsidies niet ook gebruikt worden als investering in groenere landbouwpraktijken. Het is een publiek geheim dat de gelden in belangrijke mate als inkomenssteun worden gebruikt en niet voor de hogere publieke doelen voor de landbouw op klimaat- en milieugebied.

Volgens voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is het nog niet te laat om in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) meer rekening te houden met het milieu- en klimaatbeleid van de EU-Green Deal. Dat zegt ze in een antwoordbrief aan de fractie van de Europese Groenen. De fractie is van mening dat het afgezwakte landbouwbeleid in zijn geheel moet worden ingetrokken.

Het is een politiek steekspel dat verder achter gesloten deuren wordt gespeeld via drie verschillende commissies. Uniek ditmaal is dat niet de AGRI-commissie leidend is. Juist de ENVI-commissie (milieu en klimaat) heeft een zware stem in het chapiter. Midden komende maand zal duidelijk worden of Timmermans zijn Green Deal op ijs gaat zetten of toch toegeeft aan een soepeler steunbeleid voor de landbouw..
Nieuwe Oogst - Wordt het slikken of stikken voor het nieuwe GLB?
Reageer
  • Deel
Druk af