Afgelopen week liet de provincie Overijssel weten hulp te willen van Den Haag om een aantal PAS-melders niet het faillissement in te jagen. Den Haag reageerde verbaasd: de provincies moesten gewoon hun huiswerk doen en de zaak een beetje beter uitzoeken. Gewoon extern salderen en andere bedrijven uitkopen. Daar heeft Den Haag niet voor niets €250 miljoen voor vrijgemaakt, zegt de regering.

Nee, zegt de provincie met zoveel woorden, want zulk huiswerk wordt bij de rechter afgeschoten door MOB, de stikstof NGO die Nederland regeert als de regering niet regeert. Vermoedelijk zegt de provincie dat juridisch terecht omdat de wet vereist dat specifieke natuur moet worden beschermd. Dat gaat niet door een bedrijf heel ergens anders uit de markt te halen. Het CDA in de provincie vraagt inmiddels om een noodwet om de bestuurlijke bende voorlopig op te lossen. Dat moet voorkomen dat PAS-melders die jaren geleden te verstaan is gegeven dat ze conform de wet opereerden, rechteloos worden en daardoor failleren.

Gisteravond bevestigde de NRC de patstelling. De krant heeft memo's ingezien waaruit de groeiende en geïrriteerde kloof tussen centrale overheid en de provincie blijkt.

Over de situatie kan eindeloos worden gedelibereerd. Feit is dat het RIVM de modellen waarmee de overheid vergunningen verleent, zelf heeft afgeschoten. TNO heeft de meetgrenzen die de overheid gebruikt voor de Kritische Depositie Waarde als niet te onderscheiden van meetruis getypeerd.

Ministers, adviseurs en vele waterdragers proberen gevraagd en ongevraagd het probleem op te lossen. Het probleem is echter dat er niets op te lossen valt. Het malle circus moet stoppen. Het huidige kader zet bestuurders tegen elkaar op. Dat kan de bedoeling van wet- en regelgeving niet zijn. Het is de taak van de minister-president om orde op zaken te stellen en een proces in gang te zetten dat het ontstane bestuurlijk onprofessionele kader hervormt.

Ook in Utrecht en Gelderland rommelt het, Daar is stikstofruimte (op basis van ammoniak, NH3 van boeren aangekocht om de A27 (waarbij en waar vooral NOx zal worden uitgestoten) te verbreden. Die is niet beschikbaar voor PAS-melders omdat die bestemming juridisch zou zijn vastgelegd. In werkelijkheid gaat het om een in stilte genomen politiek besluit dat kennelijk juridisch is verankerd. Zelfs mag betwijfeld worden of het een legaal politiek besluit is.
Dit artikel afdrukken