"Nauwelijks bekend is dat er zo’n 370 inheemse soorten wilde bijen leven in ons land”, vertelt de Belgische bijenexpert Jorg Lambrechts in De Morgen. "En er zijn geen tien experts die ze allemaal kennen. Informatie uit Nederland voorspelt niet veel goeds over hun toestand hier."

Reden voor een aantal Noord-Franse, Vlaamse en Waalse organisaties om in het kader van het Europese Interreg-project SAPOLL een tienjarig, grensoverschrijdend, actieplan op te stellen. Het 35 acties omvattende plan richt zich op landbouwers, burgers, overheden en natuurbeheerders. De acties moeten wilde bestuivers sterken tegen bedreigingen als verlies van hun leefgebied, klimaatverandering, bestrijdingsmiddelen en gebrek aan aandacht voor het beheer van de openbare ruimte én privé-eigendommen.

De maatregelen zijn in 3 categorieën ingedeeld: kennis verbeteren, kennis delen en concrete acties 'in het veld'. Denk daarbij aan het planten van voedergewassen (waarmee je ook import van soja kunt verminderen), een verbod op spuiten in de publieke ruimte (in Wallonië al van kracht), schrappen van de verplichting distels te verwijderen en ook gewoon: minder maaien.

"En het is volgens dit actieplan absurd dat bepaalde wilde bijensoorten in Wallonië en Frankrijk wel en in Vlaanderen niet beschermd zijn," schrijft Vilt.


Dit artikel afdrukken