Dat blijkt uit een onderzoek, verschenen in het New England Journal of Medicine. Wetenschappers bekeken data van 68,5 miljoen mensen in 195 landen over een periode van 1980 tot 2015. In 2015 waren er 603 miljoen volwassenen en 107 miljoen kinderen obees. Dat is 10% van de wereldbevolking.

Overgewicht en obesitas veroorzaakten 4 miljoen overlijdensgevallen in 2015. Twee derde van die gevallen was toe te schrijven aan hart- en vaatzieken. Andere overlijdensoorzaken gerelateerd aan overgewicht en obesitas waren diabetes, nierproblemen, depressie, ademhalingsproblemen en verschillende vormen van kanker. Overigens hoef je niet obees te zijn om te overlijden als gevolg van je gewicht: 40% van de gewichtsgerelateerde overlijdensgevallen was niet obees. Als maatstaf gebruikten de onderzoekers de Body Mass Index. Een BMI tot 25 geldt als normaal gewicht, tussen 25 en 30 als overgewicht en boven de 30 als obees.

Obesitas verdubbeld in 73 landen
Sinds 1980 zijn de obesitasniveaus in 73 landen verdubbeld. De VS hebben de 'eer' houder te zijn van het snelst gestegen niveau. Tussen 1980 en 2015 groeide daar het percentage met 16 procentpunten tot 26,5%. Andere landen waar de obese bevolking snel toenam waren Saoedi-Arabië, Algerije en Egypte. Egypte staat met 35,3% van de volwassenen bovenaan de lijst van de 20 grootste landen naar inwoneraantal.

De VS voert de rangorde van kinderobesitas aan: 12,7% van de Amerikaanse kinderen is obees. In 1980 was dat nog 5%, schrijft de New York Times. In aantallen zijn China (15,3 miljoen) en India (14,4 miljoen) koplopers. In veel landen stijgt het obesitaspercentage onder kinderen nog sneller dan onder volwassenen.

Het minste aantal obese inwoners heeft Vietnam (1,6%), Bangladesh de minste obese kinderen (1,2%). Opvallend is de snelle groei in een aantal landen in Afrika, al blijven de absolute getallen daar relatief klein. Zo komt Burkina Faso naar voren als het land met de allergrootste toename in procenten: in 1980 was 0,3% van de inwoners obees, in 2015 was dat opgelopen tot 7%.

Obesogene omgeving
"Deze studie bevestigt wat we al weten. Niet één land ter wereld is er in geslaagd het niveau van overgewicht of obesitas terug te dringen. Verbijsterend, gezien de enorme gezondheids- en economische kosten die met overgewicht en obesitas samenhangen", zegt de Amerikaanse voedingshoogleraar Barry Popkin.

Volgens de onderzoekers is de toenemende beschikbaarheid van goedkope, bewerkte levensmiddelen met een lage voedingswaarde een belangrijke factor in het groeiende gewicht van de wereldbevolking, belangrijker dan de algemene afname in fysieke activiteit. "De verandering in lichamelijke activiteit ging aan de wereldwijde obesitastoename vooraf", zegt onderzoeksleider dr. Ashkan Afshin. "We hebben meer bewerkt voedsel, meer vet- en suikerrijk eten, intensievere marketing van voedingsmiddelen en die producten zijn ook nog eens beter beschikbaar en overal te krijgen. De voedselomgeving lijkt de belangrijkste factor te zijn die ons dik maakt".

grafiek uit studie
Grafiek uit studie

Dit artikel afdrukken