In de Trouw van vrijdag zet fractieleider Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren (PvdD) uiteen waarom het vergassen van ganzen rond Schiphol een vorm van dweilen met de kraan open is; de methoden vergassen en nek omdraaien acht de PvdD kwalijk omdat de dieren - volgens gedragsregistraties - in een minutenlange doodstrijd verkeren. De dieren worden aangetrokken door aantrekkelijke voedingsgewassen en weidegronden. Verbied die dan, is haar stelling. Thieme bepleit het aanleggen van velden met zonnepanelen rond Schiphol als maatregel die effectiever is dan het vergassen van ganzen. Die blijven immers komen en planten zich voort zolang voor hen gunstige leefomstandigheden blijven bestaan.

Thieme schrijft: De werkelijkheid is dat Schiphol alleen veiliger kan worden door in een ruime zone rond de luchthaven geen voedingsgewassen te telen. Het installeren van zonne-akkers rond Schiphol, zoals op veel buitenlandse vliegvelden (Duitsland en de VS) al met groot succes wordt toegepast, zou het gebied gansvrij maken zonder vergassing.

Zelfs de start- en landingsbanen van Schiphol zouden met innovatieve systemen als Solaroads kunnen worden omgevormd tot immense zonnepanelen. Het schadeloos stellen van boeren blijkt volgens onderzoek goedkoper dan het ontwikkelen van dweilprogramma's-met-de-kraan-open. Polderoverleggen zoals het ganzenakkoord lijken mooi, maar als de uitkomsten niet deugen, moeten staatssecretaris Dijksma en de Tweede Kamer het lef hebben die naast zich neer te leggen.

De algehele opheffing van het landelijk verbod op het vergassen van dieren in het wild maakt het voor provincies een stuk makkelijker om alle wilde dieren als overlastgevers en schadeveroorzakers te bestempelen en te veroordelen tot een verstikkingsdood. Boerenbelangenbehartiger LTO klaagde al over meesjes die de perenteelt zouden bedreigen. Gaan we straks koolmezen vergassen omdat ze weleens een hapje nemen van een peer?

Als we natuur willen in ons land, moeten we ruimte geven aan natuurlijke processen, niet aan het gedogen van de inzet van grootschalige dodingsacties tegen dieren.
Dit artikel afdrukken