Dat is de visie van theoloog Ralf Bodelier in de duurzamste krant van het land. Zijn opinie leverde hem de nodige protesten op. Onder meer van HenkFarmer die schreef:

Het moet niet gekker worden... een theoloog die ons komt vertellen dat we vooral industrieel bereid voedsel moeten nuttigen. Zijn pleidooi is er vooral een voor ongebreidelde voortplanting en daartoe doet hij willekeurige grepen uit de grabbelton van Dijkhuizen. Met negeren van de heel wat zwaarder wegende argumenten van @Sly. De industriële landbouw en veeteelt loopt inmiddels tegen haar grenzen op en hoe eerder we dit inzien hoe beter het voor ons allemaal is!

Aalt Dijkhuizen zelf twitte: "Heldere essay van Bodelier in Trouw. Westerse trend van biolog. en lokaal voedsel ramp voor armen en milieu."

Het stuk verscheen in de bijlage Letter & Geest en is inmiddels in zijn geheel online geplaatst. Je vindt er deze visie in: biologisch en lokale landbouw zijn fout, duur en elitair, intensief is goed, milieubewust en betaalbaar.

Intensief naast extensief
De werkelijkheid zit net wat gelaagder in elkaar. Zoals de FAO zegt is niet-intensieve landbouw in zelfs grote delen van de wereld een oplossing voor mensen en zelfs steden. Wat meer infrastructuur en arme mensen die alleen voor zichzelf produceren gaan ook voor anderen produceren. Het rapport Smallholder Integration in Changing Food Markets ziet er duidelijk een groot been in. In gebieden waar intensief niet kan, maar wel afzet is, helpen alle kleine beetjes en help je mensen met kleinschalige, maar goed ontsloten landbouw aan een bestaan. Het bijzondere is zelfs dat boeren in rijke landen die het goed aanpakken zo veel meer kunnen verdienen met veel minder risico's dan hun grote intensieve collega's.

Die maken op een klutje immers zoveel verse en bederfelijke waar dat ze die door moeten draaien om nog enigzins uit hun kosten te komen. Dat mag een graadje minder intensief. Te intensief leidt tot faillissementen.

Om de wereld vlees te leveren is de FAO al even duidelijk. Dat gaat niet zonder intensieve dierhouderij. Ook het voer voor de dieren zal intensief verbouwd moeten worden.

Daarnaast zijn de argumenten van VN-rapporteur voor het recht op Voedsel Olivier de Schutter. Hij hamert erop dat kleine boeren zelfstandige mensen kunnen blijven en geen lompenproletariaat in de steden hoeven te worden. Zij zijn geen kandidaten voor de consumptie van producten uit de intensieve landbouw omdat ze geen geld hebben. Daarom moeten ze zelf hun voedsel kunnen verbouwen.

Niet òf òf
Bodelier kreeg 4 pagina's in de Trouw die zich uiteindelijk ook eens kritisch uitliet over biologisch en kleinschalig. Er spreekt echter geen begrip uit voor de rol van landbouw in de samenleving. Bodelier schiet door.

De werkelijkheid van landbouw is deze:
- van de 10 miljard mensen die straks de aarde bevolken, zullen er zo'n 7 miljard in stedelijke delta's wonen en gevoed worden door hoofdzakelijke intensieve landbouw, aangevuld met kleinschaliger lokaal vers (groenten, zacht fruit)
- 1,5 miljard mensen worden gevoed door kleinschalige niche landbouw (voor de rijkste mensen)
- 1,5 miljard mensen dreigen aan de zelfkant van de samenleving te verdwijnen of redden het door niet naar de steden te trekken, maar voor hun eigen kostje en dat van hun familie te zorgen; ze zijn nl. uitgesloten van de economie en zullen dus wel voor zichzelf daarbuiten moeten zorgen.

Dijkhuizen heeft gelijk: veruit het grootste deel van de mensheid zal intensief eten van de plekken waar dat op aarde het goedkoopst gemaakt kan worden, aangevuld met wat lokaal vers. Daar is geen twijfel over. Aan de randen van het systeem aan zowel de boven- als de onderkant is klein en lokaal echter de oplossing. De vrienden van Bodelier die slow food en lokale bloemkool willen, hebben dus ook gelijk. Die twee schijnbaar tegengestelde gelijken sluiten elkaar niet uit.

Landbouw is niet óf óf, het is en en. Daarom deze poging om het eeuwig durende gekrakeel tussen intensief en gezellig en lekker duur extensief, of armeluis lokaal en biologisch scherp te krijgen.

Fotocredits: fotoshot Trouw, Foodlog Media
Dit artikel afdrukken