De afgelopen jaren leed The Greenery miljoenenverliezen. In 2013 bleek ingrijpen onvermijdelijk. The Greenery schrapte meer dan 400 van de 1.400 banen, sloot 5 distributiecentra, bracht het aantal kantoren terug en verkocht verschillende onderdelen. Directeur Philip Smits vertrok in 2013, interimmanager Okke Koo zette de reorganisatie in gang en sinds vorige zomer staat Ton Wortel aan het roer. Hij gelooft dat 'met de tientallen miljoenen van deze desinvesteringen en de € 28 mln aan bedrijfskosten die vorig jaar zijn weggesneden, het handelshuis in veiliger vaarwater komt'.

Als The Greenery er in slaagt komend jaar het handelsvolume op peil te houden, stelt Wortel, komt de solvabiliteit weer rond de 30% te liggen en zouden aan het eind van het jaar de 'financiële sores' (kredietovereenkomsten met ING en ABN AMRO van €175 en €45 miljoen) afgewikkeld kunnen worden.

Op supermarkten gerichte strategie moet uittocht telers stoppen
Volgens Wortel was de belangrijkste oorzaak voor de problemen de uittocht van ontevreden telers, waardoor ook de handelsvolumes terug liepen. Waren er in 2012 nog zo’n 900 telers aangesloten, nu zijn het een kleine 600. "Willen we dat stoppen, dan moeten telers een reden hebben om aangesloten te blijven", zegt Wortel in het FD.
Die reden moeten ze vinden in de nieuwe strategie, gericht op de supermarkten. "We willen de ketenkosten sterk reduceren en meer producten op maat ontwikkelen. Zo maken we groentesoeppakketten, bijvoorbeeld voor gazpacho."

Wortel is intensief met de telers in gesprek om deze te overtuigen van de toegevoegde waarde van hun lidmaatschap. Volgens hem is de uittocht van leden nu wel gestabiliseerd, maar is er nog werk aan de winkel: "De waarde van het lidmaatschap moet duidelijker worden en de uitbetaalprijzen moeten omhoog."

FrieslandCampina
Wortel spiegelt zich aan zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Die coöperatie verenigt 85% van alle melkveehouders in Nederland, waardoor 'een collectieve tegenkracht' is ontstaan voor de grootwinkelbedrijven. Dat was ook ooit de bedoeling van The Greenery, dat bij de start in 1996 9 groente- en fruitveilingen en meer dan 10.000 telers in zich verenigde. Telers zijn anders van aard dan melkveehouders. "De voorwaarden van de coöperatie voorzien in de mogelijkheid dat leden elk jaar kunnen opzeggen", aldus Wortel. "En de beweeglijkheid is groot in deze sector."

Groente- en fruithandelaar The Greenery en varkensslachter Vion werden in het verleden al opgezet naar het model van de succesvolle zuivelcoöperaties in ons land. Gelijktijdig met de oprichting van The Greenery werden de veilingen afgeschaft. Vion kocht zoveel mogelijk slachterij-activiteiten bij elkaar om samen een blok te maken voor boeren en het slachterijwezen tegenover grootinkopers.
Beide bedrijven slaagden er nooit in de gelijkwaardige tegenspeler te worden van grootwinkelbedrijven, hun voornaamste afnemers. Beide bedrijven belandden in zwaar weer en kwamen in bijzonder beheer bij de banken.
Het grote verschil met de kracht van de zuivelverwerkers zijn hun commerciële organisatie en merkpositie. Het kost decennia om die op te bouwen, zeker in handen van directies die daar de facto geen ervaring mee hebben. Vermoed mag dan ook worden dat zowel Vion als The Greenery ontwerpfouten zijn geweest in pogingen om de Nederlandse land- en tuinbouw succesvol te houden. Van beide bedrijven kon niet verwacht worden dat het FrieslandCampina's konden worden in de tijd die hen daar voor gegeven was. 'Groentesoeppakketten voor gazpacho' en andere producten 'op maat' voor afnemers moeten nu The Greenery redden en een reden zijn voor tuinders om lid te blijven. Het grootwinkelbedrijf en de professionele groenteverwerkers die hen beleveren zijn al jaren in staat om dergelijke producten onder huismerk te leveren.

Het FD schrijft: Wortel kan zich voorstellen dat de buitenwereld de nieuwe strategie met enige scepsis bekijkt. ‘Het trackrecord is niet goed. En dan komt er weer een nieuwe directeur met blond haar, blauwe ogen en een mooi verhaal. Waarom zou het nu wel werken?’

Fotocredits: ‘Fruit Logistica’ The Greenery via Facebook
Dit artikel afdrukken