Pestinfo.nl en CML's Bestrijdingsmiddelenatlas(BMA) meten de aanwezigheid van vervuiling in het oppervlaktewater door met name pesticidengebruik. Het lijkt erop dat verschillen in de weergave van de aanwezigheid van gifstoffen in het water de inhoudelijke oorzaak van het conflict waren.

Rik schreef ons vandaag dat hij door de publiciteit over het conflict veel reacties heeft gekregen die hem steunden om door te gaan met zijn werkzaamheden rond open data en bestrijdingsmiddelen. Helaas hield het conflict hem af van het verder ontwikkelen van pestinfo.nl. Dat heeft hij nu toch gedaan. Het nieuwe Pestinfo.nl is sneller en gebruiksvriendelijker dan de oude versie. De site biedt de mogelijkheid om de verschillen inzichtelijk te maken tussen zijn, volgens Europese normen, berekende waterkwaliteitsbeoordeling en de officiële Nederlandse manier van beoordelen zoals die gehanteerd wordt door CML bij het opstellen van de waterkwaliteitskaarten die de Bestrijdingsmiddelenatlas publiceert.

Dezelfde basisdata kunnen door de verwerkingsmethode tot een nogal andere indruk leiden
Na een artikel over antwoorden van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op Kamervragen en een Kamerdebat, reageerde Rijkswaterstaat op de verschillen tussen de Bestrijdingsmiddelenatlas en pestinfo.nl op de Helpdesk Water. Rik vindt het niet nodig daar verder op in te gaan omdat hij de officiële Europese KRW-methode (volgens de Kaderrichtlijn Water) bij de vertaling van meetdata - precies dezelfde die CML hanteert - voor pestinfo.nl gedetailleerd beschrijft op zijn vernieuwde versie van de site. Gebruikers kunnen ook de door Rijkswaterstaat geadviseerde Nederlandse toetsmethode (BMA) gebruiken. Rik zegt ons: "Het is, denk ik, aan journalisten en onafhankelijke deskundigen om te beoordelen welke methode het meest geschikt is."

Al eerder gaf Rik op twitter aan hoe groot de visuele verschillen tussen beide ontsluitingsmethoden van de data zijn. Pestinfo/KRW maken een bolletje grijs (neutraal) als er op een plek onder de betrouwbare limiet voor detectie is gemeten bij het verzamelen van ruwe meetdata. CML/Bestrijdingsmiddelenatlas/BMA geven een rode waarde mee als een middel op voldoende plekken boven de limiet zit; ook als op specifieke plekken geen ruwe data zijn gemeten die aanleiding geven voor een rood bolletje. Zo kunnen dezelfde basisdata door de verwerkingsmethode tot een nogal andere indruk leiden.


Dit artikel afdrukken