De agrarische sector keek met argusogen uit naar de Troonrede van vandaag. De stikstofcrisis en energiecrisis houden boeren en tuinders in hun greep. Niet voor niets togen vanochtend ook boeren naar Den Haag, al mochten zij hun trekkers niet inzetten om te demonstreren.

De eerste reactie op de Troonrede kwam van Agractie. Die actieorganisatie vroeg zich teleurgesteld af "waar het Nederland is gebleven waar we trots op waren?".

Prinsjesdag 2022 is een verdrietige dag voor de Boeren van Nederland. Na jaren van onzekerheid is het vertrouwen in de overheid tot het nulpunt gedaald. Er is grote onzekerheid over de toekomst van onze kinderen, en onze bedrijven zijn vogelvrij door het ontbreken van rechtsbescherming en tal van processen.

Hoe graag zouden boeren aan de slag gaan met haalbare en betaalbare maatregelen, om mét draagvlak in de samenleving te blijven boeren en voedsel te blijven produceren voor Nederland en onze buurlanden!

De koning vertelde dezelfde boodschap die we al maanden horen. ‘Onontkoombare’ reductie, gebiedsaanpak en transitie. ‘Toekomstagenda duldt geen uitstel’. Wij kunnen helaas geen positieve punten
ontdekken die iets van het wantrouwen en de onzekerheid wegnemen of hoop geven. Daarnaast komen ook de kostenstijgingen door de hoge inflatie en de stijging van de energiekosten terecht op het boerenerf.
Het lijkt erop dat de voedselproducenten van Nederland als overbodige ballast worden gezien. Wij horen niets terug van de oplossingen die we hebben aangedragen. We horen niets terug van de kritiek die vele wetenschappers, waaronder de hoofdeconoom van de Wageningen Universiteit, hebben op de ‘transitie’ en de stikstofaanpak van het Kabinet.

Wij vrezen daarom dat de kloof die er is niet gedicht wordt, en zien nog geen tekenen dat er een begin gemaakt wordt aan herstel van vertrouwen tussen de agrarische sector en de overheid.


Ook vanuit LTO Nederland klinkt teleurstelling door dat er geen aandacht is voor de concrete uitdagingen waar de sector op dit moment mee geconfronteerd wordt. "Het oplossen van deze vertrouwenscrisis tussen politiek en platteland vergt alle aandacht van het kabinet,” zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland op Nieuwe Oogst. De land- en tuinbouworganisatie schreef een brief aan de Staten-Generaal met daarin een aantal adviezen, onder meer over deze vertrouwenscrisis, een klimaatbudget voor de agrarische sector, energie, groene diensten en prijsvorming in de keten.
Reageer
  • Deel
Druk af