Voor meer dan 800 combinaties van antibiotica en bacteriestammen bepaalde het team onder leiding van Dr. Lisa Maier van de Universiteit van Tübingen bij welke concentraties een bepaald antibioticum effect had op deze bacteriën. Uit de experimenten bleek onder meer dat tetracyclines en macroliden bacteriedodend kunnen uitpakken.

Ongeveer de helft van de geteste intestinale bacteriestammen overleefde de behandeling met deze antibioticaklassen niet, aldus een persbericht van de universiteit van Tübingen.

Doxycycline, erytromycine en azithromycine doden verschillende gewone darmbacteriesoorten, terwijl zij de groei van andere slechts remmen. Het selectieve effect op verschillende stammen zou ertoe kunnen leiden dat bepaalde bacteriën onbedoeld sneller uit het microbioom van de darm verdwijnen dan andere. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de ernstige veranderingen in het microbioom van de darm die zich bij sommige patiënten voordoen na een antibioticabehandeling.

De onderzoekers bekeken of het gebruik van een tweede middel de schadelijke effecten op de darmmicrobiota zou kunnen voorkomen, zonder de werking van antibiotica te belemmeren.

Ze combineerden de antibacteriële middelen erytromycine of doxycycline met bijna 1.200 geneesmiddelen om geneesmiddelen te vinden die zowel B. vulgatus als B. uniformis, twee veel voorkomende darmbacteriesoorten, beschermen zonder de effectiviteit van de antibiotica te verstoren.

Ze ontdekten verschillende niet-antibiotische geneesmiddelen die de darmbacteriën en verwante soorten redden. De krachtigste antagonisten bleken het antistollingsmiddel dicumarol, het geneesmiddel tegen jicht benzbromaron en de non-steroïde ontstekingsremmers tolfenaminezuur en diflunisal.

"Onze aanpak om antibiotica te combineren met een beschermend tegengif zou mogelijkheden kunnen openen om de schadelijke bijwerkingen van antibiotica op ons darmmicrobioom te verminderen," denkt Maier. Geen enkel tegengif zal echter alle bacteriën in de darm kunnen beschermen omdat ze van mens tot mens sterk verschillen.
Dit artikel afdrukken