Laten we er geen doekjes om winden. We zijn tegen het eten van dieren geraakt. Het is zomaar gebeurd. Of het terecht is of niet, doet niet ter zake. Het gevoel is omgeslagen. Malcolm Gladwell noemt zoiets een 'tipping point'. Ik schreef er kortgeleden over naar aanleiding van een vreemde uitglijder van NRC Handelsblad.
Neem 2 kwaliteitskranten van na Pasen en je ziet het opnieuw. Gisteren Q-koorts man Richardus in de NRC: 'Er komt geen eind aan de diercrises. Mijn conclusie is dat we op deze intensieve manier geen veehouderij kunnen hebben in Nederland. Dat is de conclusie waar men eigenlijk nog niet aan wil. Maar het kan gewoon niet. Niet alleen wegens dierenwelzijn, maar ook niet omwille van menselijk welzijn en de volksgezondheid.'
Vanochtend Gezondheidsraad-voorzitter André Knotnerus in de Volkskrant: 'Bij de intensieve veehouderij moeten we ons afvragen of we die kunnen volhouden in ons dichtbevolkte land.' In de NRC van gisteravond voorts nog D66 politicus Jan Terlouw en Hans Baaij van Varkens in Nood. Ze pleiten voor accijnzen op vlees. Niet omdat het, zoals beide voorgangers concluderen, zorgt voor besmettingen, maar omdat we het niet nodig hebben en een zware wissel trekt op het milieu.

Voor Pasen las ik nog een pleidooi van Wageninger en Nutreco-man Leo den Hartog voor intensieve veehouderij in een moeizaam verlopend interview met Roel Janssen van NRC Handelsblad. Gisteren werden in Den Haag de uitkomsten van het project Varkansen gepresenteerd (alle downloads vind je daar). Het zijn ontwerpen van onze Wageningse Universiteit voor diervriendelijke, gesloten en duurzame varkenshouderij.Mag dat nog, in Nederland?

We vinden vreemde dingen. Het varken is het kringloopdier bij uitstek en is - mits in aantallen gedimensioneerd naar onze reststromen, op = op - een van de beste argumenten vóór het eten van vlees. Q-koorts is een argument voor gesloten dierhouderij. Maar we willen ze, alweer dat maatschappelijke 'tipping point', allemaal naar buiten.

Zijn we rationeel of willen we de verblinding van simpele waarheden? Er is geen enkel argument voor het eten van te veel vlees, maar ook geen enkel voor het verkwisten van nutriënten - kostbare eiwitten, kant en klaar door de natuur gemaakt op een manier die ons lichaam makkelijk kan opnemen - in natuurlijke kringlopen. Wat ik zo wonderlijk vind: waarom weet zelfs ons Wageningen dat niet meer zodanig te verwoorden dat het overkomt?


Dit artikel afdrukken