image

Professor Rudy Rabbinge van de Wageningen Universiteit en Louise Fresco, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam zijn het niet eens met de stelling van topman Wout Dekker van Nutreco dat het Westers voedingspatroon op de lange termijn onhoudbaar wordt. Zij achten die bewering vooralsnog voorbarig. De technologische ontwikkeling zal bepalen of het scenario dat Dekker schetst ook werkelijkheid wordt. Dekker denkt dat grondstoffen voor voedselproductie veel duurder worden door de bevolkingsgroei. Louise Fresco wijst er op dat de Nutreco topman daarbij een scenario gebruikt waarbij de wereldbevolking in 2100 tot 12 miljard mensen is gegroeid. Wetenschappelijk is er inmiddels consensus over een toename tot 9 miljard mensen, stelt de Amsterdamse hoogleraar. Bij een dergelijke toename is er volgens haar geen reden om te denken dat we dat, zelfs met bestaande technieken, niet aankunnen, aldus Fresco. In veel landen worden technieken die al wel beschikbaar zijn nog niet toegepast.

Rabbinge wijst op berekeningen uit de jaren zestig en zeventig, waarbij is gekeken naar bodemgeschiktheid en naar invloeden van het klimaat. Daaruit bleek dat het technisch zelfs mogelijk is om 40 miljard mensen te voeden. Er moet dan wel op een hoog technologisch niveau worden geproduceerd, vergelijkbaar aan de manier waarop dat in Nederland gebeurt.

Fresco benadrukt dat het lastig blijft om te voorspellen wat de grondstofprijzen gaan doen, omdat dit om een termijnhandel gaat waarbij veel factoren een rol spelen en ook speculatie zijn invloed doet gelden. De wetenschappelijke prognose is evenwel dat de opwaartse druk op grondstofprijzen goeddeels wordt gecompenseerd door een stijgende opbrengst per hectare. Zij signaleert wel een aantal risico's zoals de grootschalige overschakeling op biobrandstoffen. Het is niet efficiënt om daarvoor tarwe, soja of maïs in te zetten en om op vruchtbare landbouwgrond kolzaad voor biobrandstof te telen, aldus Fresco.

Biotechnologie is een hulpmiddel dat de technologische ontwikkeling kan versnellen, maar het is niet noodzakelijk, stelt Rabbinge. Ook zonder genetische modificatie is al veel mogelijk gebleken. De opbrengst per hectare is de laatste decennia gigantisch toegenomen. In de jaren vijftig was een gezin de helft van het inkomen kwijt aan voeding, nu is dat nog geen 10%, weet de Wageningse professor.

bron: Trouw
Dit artikel afdrukken