Eén van de mogelijke opties is het weer uit de lucht halen van CO2. Bijvoorbeeld door toepassing van 'bioenergy with carbon capture and storage', BECCS. Recent publiceerden Nederlandse onderzoekers er een studie over in Nature Climate Change.

BECCS blijkt nogal controversieel. "Om tot negatieve emissies te komen moet de biomassa 'duurzaam' geproduceerd worden. Dat betekent in elk geval evenveel terugplanten als je wegkapt. Vervolgens wordt de biomassa verstookt in elektriciteitscentrales. De CO2 die hierbij vrijkomt wordt opgevangen en onder de grond gestopt. Om tot een netto negatieve uitstoot te komen, moet deze opslag ook nog groter zijn dan de CO2-uitstoot van bijvoorbeeld biomassatransport, verminderde bosgroei en de aanleg van infrastructuur. De bijvangst van BECCS is dat het bovendien elektriciteit oplevert," vat Nu.nl het proces samen.

Onderzoeksleider Mark Huijbregts, hoogleraar milieukunde aan de Radboud Universiteit, verwoordt het zo: "We zouden nóg grootschaliger kunnen inzetten op verlaging van de broeikasgasemissies, zoals veranderingen in levensstijl. Maar als we de Parijsdoelen nog willen halen, kunnen we er naar mijn idee niet meer onderuit om daarnaast ook in te zetten op technologieën voor negatieve emissies."

Voor we ons gaan richten op negatieve emissies, moeten we eerst een tienvoudige hoeveelheid aan 'positieve emissies' voorkomen
'18% van het aardoppervlak'
De resultaten van het onderzoek laten zien dat met grootschalige toepassing van BECCS en dankzij snelgroeiende gewassen als populieren en olifantengras tegen het einde van de eeuw jaarlijks maximaal 40 miljard ton CO2 uit de atmosfeer opgeslagen kan worden in gewas en andere begroeiing. De keerzijde is dat dat een ongekend groot beslag op land gaat leggen: 18% van het aardoppervlak moet voor de extra productie van biomassa aangewend worden. Dat is er gewoon niet: "We hebben immers ook een groeiende wereldbevolking, toenemend landgebruik per persoon, én de ambities om ontbossing en biodiversiteitsverlies te stoppen."

Huijbregts: "Biomassa voor energieproductie met afvang en opslag van CO2 kán een serieuze bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelen. Maar wel duidelijk minder dan nu in een aantal scenario's wordt aangenomen." De onderzoekers pleiten dan ook voor een andere, traditionelere, aanpak: energiebesparing en duurzame energie. Met nieuwe technologieën is daar nog veel in te bereiken. "Voor we ons gaan richten op negatieve emissies, moeten we eerst een tienvoudige hoeveelheid aan 'positieve emissies' voorkomen." Met andere woorden: toch eerst maar onze CO2-uitstoot aanpakken.

Dit artikel afdrukken