Een petitie tegen de imagoschade. Juridische stappen tegen de Nederlandse Staat. Boerenknuffelaarster Yvon Jaspers die een nieuw programma maakt met 'het echte verhaal van de boeren'. Boeren die een Valentijnsdate zoeken.

De kloof tussen boer en burger lijkt nog nooit zo groot te zijn geweest. De hoogste tijd om de krachten te bundelen, volgens agrarisch communicatiespecialist Caroline van der Plas. Ze is bekend in vakkringen. Eerst als journalist voor het boerenblad Nieuwe Oogst. Vervolgens als woordvoerder van de varkenssector en initiatiefnemer van een aantal sociale media-initiatieven die begrip willen kweken voor de bestaande bedrijfsvoering van Nederlandse boeren.

Recent richtte Van der Plas samen met een groep boeren en boerinnen de stichting Team Agro NL op. Het bestuur bestaat verder uit Geertjan Kloosterboer, melkveehouder in Deventer, Jolanda Kieftenbeld, pluimveehoudster uit Haarle, Henny Verhoeven, melkveehoudster uit Keldonk en Tom Dekker, schapenhouder uit Nijeveen.

"Tot nu toe is er geen structurele pr en communicatie voor de agrarische sector, terwijl dit wel keihard nodig is. De sector is nu nog versnipperd en verdeeld. Er is geen afstemming,
samenwerking en krachtenbundeling. Iedereen doet pr voor zijn eigen achterban en in zijn eigen regio, terwijl het juist keihard nodig is om als één front naar buiten te treden", zegt Van
der Plas. Team Agro NL wil de regie nemen om tot krachtenbundeling en samenwerking tussen boeren uit alle sectoren en bestaande pr-initiatieven te komen. "Onze boeren en tuinders zijn zélf het grootste pr-bureau van Nederland en als wij allemaal samenwerken binnen Team Agro NL, kunnen we als Nederlandse land- en tuinbouw een krachtig en structureel boerengeluid laten horen", zegt voorzitter Kloosterboer.

De komende tijd gaat Team Agro NL letterlijk de boer op, om meer steun én budget te mobiliseren. De stichting mag zich al laten voorstaan op de steun van "diverse bestaande agrarische pr-initiatieven". Hou je vast: Varkens Vandaag, Stichting Blij met een Ei, mmmEggies, Boerburgertweet, Boer Bewust, Farm & Country Fair, Vallei Boert Bewust, Salland Boert en Eet Bewust, Wija Digital marketing, Boeren van Nederland, Farmers United, Keten Duurzaam Rundvlees, marketingbureau Claim Your Aim (bekend van de boerinnenkalender), Stichting Het Platteland, Wakkere Boerin, Varkens.nl, agrarisch adviesbureau Countus, Vrouwen van Nu en het boerencollectief Zmaakmakers uit Zeewolde doen al mee. LTO Noord en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders hebben eveneens hun steun uitgesproken.

Visie?
En hoe zit het met het geld? Daar denkt Team Agro NL een eenvoudige oplossing voor gevonden te hebben. "Als alle 50.000 boeren en tuinders in Nederland Team Agro NL steunen met 50 euro per jaar, hebben wij als sector jaarlijks een budget van minimaal 2,5 miljoen euro voor een krachtig en eenduidig promotieoffensief voor de hele agrarische sector. Voor nog geen 1 euro per week, profiteert iedereen daar van mee", legt Kloosterboer uit. Wat de visie van Team Agro NL op de Nederlandse landbouw is, blijft onduidelijk. Het lijkt dan ook vooral een initiatief om het bestaande te behouden, omdat boeren het lastig hebben.
Dit artikel afdrukken