Van de mensen met overgewicht gaf meer dan de helft aan tevreden te zijn over hun gewicht, terwijl 14% zei ontevreden te zijn. Van de mensen met een normaal gewicht was 4% ontevreden over hoeveel ze wogen.

Voor mannen en vrouwen zijn de cijfers verschillend. Uitgaande van de BMI (body mass index, waarbij een BMI van 25 tot 30 als matig overgewicht geldt en een BMI van boven de 30 als obees), was van de Nederlandse mannen in 2017 52% te zwaar en 13% obees. Zeven van de tien mannen zijn tevreden met hun gewicht. Van de mannen met overgewicht zijn dat er 6 op de 10 en van de obese mannen minder dan 3 op de tien. Van de Nederlandse vrouwen was in 2017 45% te zwaar en 15% obees. Zes van de tien vrouwen zijn tevreden over hun gewicht. Dat cijfer daalt naar 4 op de 10 bij de vrouwen met matig overgewicht en naar minder dan 2 op de tien bij vrouwen met obesitas.
Dit artikel afdrukken