Landbouwgif wordt door actiegroepen en kritische burgers gezien als de pest van de wereld. Zoals de walvis het symbool werd van de vervuiling van de zeeën en het leegvissen daarvan, zo worden nu de bij en de vlinder het symbool van de vervuiling van het milieu door de landbouw. Dat beeld lijkt zich nu diep op ons netvlies in te branden.

FAO
We blijken het zelfs al aan doden onder onze eigen soort te relateren. Naar aanleiding van de dood van kinderen na het eten van een door onoordeelkundig gebruik van landbouwgif vervuilde schoolmaaltijd, kondigde de FAO - de voedselpoot van onze respectabele VN - aan het gebruik van insecticiden vergaand aan banden te willen leggen. Mogelijk gaat dat te ver, want landbouw gebruikt nu eenmaal de nodige gifstoffen om zijn oogsten zeker te kunnen stellen.

Trouw
In een gesprek op Foodlog vorige week ging het over pesticiden die volgens Trouw in weilanden gebruikt zouden worden. Ze zouden ervoor zouden zorgen dat de vlinderstand in Nederland afneemt. Daarover was het oordeel van vakkundige mensen uit zowel de gangbare als biologische landbouw op Foodlog unaniem: onbegrijpelijke flauwekul. Bloemloze monoculturen zijn het probleem.

Pragmatisch mee omgaan of een grote oplossing verzinnen?
In een ander gesprek op Foodlog deze week over fungiciden als oorzaak van de teruglopende bijenstand ontstond inmiddels een daadwerkelijk verschil van inzicht over de manier waarop we over bijensterfte moeten denken. Grofweg kwam het neer op het ermee leren omgaan in de praktijk of het vanuit een groot idee van een oplossing aanpakken.

Al deze gesprekken laten echter een praktische vraag recht overeind staan: onder welke voorwaarden kunnen we de landbouw het gebruik van bestrijdingsmiddelen nog toestaan? Landbouwers klagen immers: zonder bestrijdingsmiddelen kunnen ze niet werken terwijl het publieke gevoel zich tegen het gebruik daarvan keert. Bestrijdingsmiddelen zijn de plofkip van de landbouw in de open lucht geworden.

Syngenta en Greenpeace
In een gesprek in de Provinciale Zeeuwse Courant van 30 juli jl. lieten Jan Bouwman en Michael Kester van bestrijdingsmiddelenfabrikant Syngenta een opvallend ander geluid horen. Bouwman, duurzaamheidsexpert, zei: 'Zonder bijen geen gewassen en dus ook geen Syngenta. Wij hebben dus alle belang bij een gezonde bijenstand." Algemeen directeur Michael Kester van Syngenta Benelux zegt: "Ook Greenpeace vindt dat er meerdere oorzaken zijn voor de bijensterfte. Maar laten we wel wezen: Greenpeace is te afhankelijk van het poneren van soms al te simpele stellingen. Dat kun je niet met een genuanceerde en ingewikkelde boodschap. Een groot deel van de bevolking gelooft in zulke simpele concepten. In dit geval 'gif doodt bijen'. Daar leeft Greenpeace van, dat is hun business." Kester kan het weten want - zo gaf hij de PZC te verstaan - hij is lid van de organisatie geweest.

De waarschuwing van Syngenta is helder: onderwijl zouden we nuttige bestrijdingsmiddelen verliezen door dit soort 'simpele concepten'. Dat vindt een bestrijdingsmiddelenmaker natuurlijk niet verstandig want daar eet hij van. Maar het omgekeerde is ook waar. Ook Greenpeace krijgt alleen leden en donaties als ze eenvoudig te communiceren concepten de wereld in slingeren, terwijl ze weten dat die wereld bestaat uit vele tinten grijs in plaats van zwart en wit.

Nieuws en belangen
De EU stelde € 100 miljoen ter beschikking voor de verbetering van de honingproductie in Europa. Dat is een boel geld dat door actiegroepen, wetenschappers en bij-imkerende boeren en kritische hobbyisten kan worden binnengehaald. Zou het niet bijdragen aan het mediacircus rond de bij? Die vraag stelde een Foodlogcommentator eerder deze week. Nieuws en belangen buitelen door elkaar, zo lijkt het.

Vandaar onze vraag: vind je landbouwgif veilig in de handen van de Syngenta's en Bayers of is de opbrengst van de velden beter in de handen van Greenpeace en een weinig kritische en onoordeelkundige pers en mogelijk op de sentimenten onder het daardoor opgevoede publiek meehypende grote politieke organisaties?

Fotocredits: Bees together, uitsnede, Jack Wolf

-- POLL --


Ik vertrouw Greenpeace meer dan Syngenta.

Dit artikel afdrukken