imageOp zondag 17 september 2006 vindt in het RAI Congrescentrum in Amsterdam het symposium Gastronomische (r)evolutie plaats, een symposium over de Nederlandse eetcultuur.

Voeding is onze eerste levensbehoefte, maar ook een spiegel die laat zien wie we zijn, hoe we met onszelf, anderen en de natuur omgaan. De studie naar onze eetgewoonten levert historisch, sociologisch en psychologisch belangrijk materiaal op. Wat eten en aten we. Hoe? Wat niet en later wel? Wie haalden we aan tafel? Wanneer en wanneer vooral niet? Hoe gaan en gingen we om met dieren?

Gastronomie is een interdisciplinair terrein. Vandaar dat er in de loop van de tijd een verheugend aantal uiteenlopende wetenschappelijke studies is ontstaan, aanvankelijk vooral van sociologen - zoals de volgelingen van Norbert Elias - en antropologen, later ook van historici, classici en kunsthistorici. Het feit dat de Stichting Praemium Erasmianum in 2003 de Erasmusprijs toekende aan viskenner en auteur van de vuistdikke Companion to Food Alan Davidson, was reeds een signaal dat gastronomie inmiddels serieus op de kaart staat.

In landen als Frankrijk, Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten kijken steeds meer wetenschappers over de grenzen van hun vakterrein om in samenwerking met aanpalende disciplines tot één systematische wetenschap der gastronomie te komen. Prachtige en boeiende symposia zijn het gevolg.

Hoewel het inmiddels al lang voer voor een breed cultureel geïnteresseerd publiek is, staat het vak in Nederland nog maar nauwelijks aan het begin. Hoogste tijd dus om een begin te maken. Dat is bovendien een prima gelegenheid om een groter publiek op een onderhoudende manier te betrekken bij de eet(r)evolutie, zoals die zich op dit moment in ons land voltrekt.

Het symposium Gastronomische (r)evolutie is een initiatief van de Rode Hoed en culinair publicist Johannes van Dam. Het programma is uitgewerkt in samenwerking met de K.L. Poll-stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap en Wageningen Universiteit & Researchcentrum. Productie en organisatie van het symposium zijn in handen van de K.L. Poll-stichting voor OKW.

Met ingang van 2006 zal voortaan jaarlijks een symposium over gastronomie worden georganiseerd.

Dagindeling en informatie over wie er allemaal meedoen: klik hier.

Ik ga er zeker naar toe. Wellicht zien we elkaar?

NB Het hierbij afgebeelde Rijksmuseum Kookboek van Bert Natter past uiteraard helemaal in deze trend. Voor dit met prachtige doeken geillustreerde boek lieten tien meesterkoks zich inspireren door de somptueuze eettaferelen van Hollandse meesters uit de zeventiende-eeuw. De koks stelden een persoonlijk vijfgangenmenu voor vier personen samen. Bij elk recept wordt het schilderij afgebeeld dat er de aanleiding toe vormde.
Dit artikel afdrukken