Recente inzichten, zoals de rol van het microbioom in ons darmstelsel, werpen een ander licht op de wijze waarop de samenstelling van voedsel onze gezondheid beïnvloed. Het wordt duidelijk hoe veranderingen in ons landbouwproductiesysteem gewenste en ongewenste effecten kunnen hebben op bodemkwaliteit, maar ook op de gezondheid van plant, dier en mens. De Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV) organiseert dit symposium om de inzichten op een rijtje te zetten.

Sprekers
Gezonde bodem, gezonde plant – hoe bereiken we dat? Liesje Mommer, hoogleraar Plantenecologie en Natuurbeheer en Joeke Postma, onderzoeker bodemmicrobiologie en fytopathologie aan de WUR zullen zich hier aan wijden. Johan Garssen, hoogleraar farmacologie aan Universiteit Utrecht, zal het hebben over de rol van voeding voor de immuniteit en gezondheid. Jaap Seidell, hoogleraar Gezondheidswetenschappen aan de VU Amsterdam, zal aan de hand van voorbeelden het lokaal integraal voedsel- en voedingsbeleid uitleggen.

Programma
Heeft dit je interesse al gewekt? Er komen nog veel meer interessante sprekers en er is volop ruimte voor discussie. Kijk voor het hele programma op de site.

Het symposium is bedoeld voor:
- wetenschappers en studenten in de werkvelden van bodem, plant, dier en humane gezondheid
- wetenschappers en beleidsmakers in de organisatie van onderzoek
- betrokkenen uit de agrofoodwereld en NGO’s

Informatie:
Datum: 7 december
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Kerkzaal, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht
Prijs: €40 (Msc student/ promovendi) tot €100 (bij aanmelding vóór 21 november €75), inclusief lunch.

Bestel je ticket hier.
Dit artikel afdrukken