De missie van de Universiteit van Wageningen is 'To explore the potential of nature to improve the quality of life'. Dit sluit naadloos aan bij het thema van deze dag. Dieren zijn belangrijk voor mensen, als gezelschapsdier maar ook als proef- of productiedier. De manier waarop wij naar dieren kijken, heeft invloed op hun positie in de maatschappij. Onze blik verandert en de functies en posities van dieren veranderen mee.

Wat betekent dit voor de dierwetenschappen? Aan de basis van deze wetenschap staan dieren en dierlijke productie, hoe gaan deze ontwikkelingen zich verder verdiepen? Deze vraagstukken behandelen verschillende sprekers tijdens dit symposium.

Sprekers
Martin Scholten, Animal Sciences en Livestock Research, gaat in op wat de huidige positie is van dieren bij de WUR en spreekt vanuit zijn achtergrond als ecoloog over kansen voor dieren in een circulaire bio-economy. Ruud Tijssen, directeur van Agrifirm, heeft het over landbouwhuisdieren en het internationale perspectief hierop. Jan Staman, voorzitter van de Raad voor Dieraangelegenheden, vertelt over De Staat van het Dier. Welke lessen hebben we geleerd van het verleden zodat we het in de toekomst anders gaan doen?

Paneldiscussie
De paneldiscussie staat onder leiding van Geert van der Peet, senior onderzoeker binnen Livestock Research.

Afscheid van Ferry Leenstra
Het mini-symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Ferry Leenstra. Zij werkte tijdens haar carrière aan de verschillende rollen en functies van dieren in onze maatschappij.

Voor meer informatie over het programma kijk je op de website. Hier meld je je ook aan voor het symposium.

Informatie
Datum: 17 december 2019
Tijd: 13:00-19:00
Prijs: Gratis
Locatie: Forum, gebouwnummer 102, Wageningen
Dit artikel afdrukken