Op het dak van de Alphense C-1000 is 1000 vierkante meter beschikbaar. Ten Brink zegt in de Levensmiddelenkrant: "Het idee is om zowel kassen als kweekgrond te plaatsen. In de kassen kan gezaaid worden en de plantjes die daar opkomen worden vervolgens gepoot in de kweekgrond."
Zijn motivatie om op deze manier invulling te geven aan het Eetbaar Alphen project: "Ik wil dat mensen meer stilstaan bij de herkomst van producten, zekers als het gaat om vers. We moeten het buitengewoon serieus nemen waar levensmiddelen vandaan komen."

Ten Brink denkt met de groente die verbouwd wordt op zijn supermarktdak 2 tot 3 procent van de lokale bevolking kunnen voorzien van verse groenten. Voor de daadwerkelijke landbouw wil hij zzp-ers een kans bieden. Het verdienmodel is nog niet uitgewerkt.

Het percentage laat zien dat ca. 50 supermarktdaken Alphen van groenten zouden kunnen voorzien. Omdat we volgens dietisten te weinig groenten eten zou dit aantal wellicht verdubbeld moeten worden.

Het project is "vooralsnog een initiatief met een serieuze horizon": bouwtechnische en teeltmatige aspecten zijn nog in onderzoek. Het idee van Ten Brink is geïnspireerd door de Amerikaanse organisatie BrightFarms.

Aangetekend moet worden dat het Westland met zijn enorme verse productiecapaciteit in kassen en grote teeltexpertise om de hoek ligt. Er is zelfs sprake van overproductie.

Wie maakt hier een fout: de super of de Westlandse tuinders?

Fotocredits: BrightFarms
Dit artikel afdrukken