Dat zegt directeur Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) tegen Distrifood.

De Nutri-Score zou in 2021 het nationale voedselkeuzelogo moeten worden volgens eerdere berichtgeving van de overheid. Maar vooralsnog staat de overheid het gebruik ervan niet toe. Zo gaat dat niet, volgens het CBL. “Als wij onze afspraken niet nakomen worden we hierop aangesproken. De overheid moet ook zijn beloftes vervullen”, aldus Jansen.

De vertraagde invoering van het gezondheidslogo kan het draagvlak onder consumenten ondermijnen. Fabrikanten uit andere Europese landen mogen wel al producten met Nutri-Score op de Nederlandse markt brengen. Zonder verdere uitleg over het logo schept dat verwarring en twijfel. De supermarkten willen daarom duidelijk kunnen communiceren over de langzaam binnen druppelende kleurtjes op de verpakkingen.
Een woordvoerder van het ministerie van VWS laat weten nog altijd te streven naar invoering medio 2021. “Het logo moet zo goed mogelijk zijn en bij voorkeur niet kort na invoering weer worden gewijzigd in verband met correcties.”

Nederlandse producenten en supermarkten moeten dus nog een aantal maanden geduld hebben. Strijd leveren door nu al met het keuzelogo aan de haal te gaan, leidt volgens de woordvoerder van het ministerie van VWS niet tot versnelde invoering. Wat de sancties zijn voor retailers die tóch etiketten gaan aanpassen, blijft onduidelijk. Eind 2019 suggereerde directeur Gerda Feunekes van het Voedingscentrum nog dat de NVWA het gebruik van het Nutri-Score logo zou moeten aanpakken.

De Federatie Nederlandse Levensmiddelenidustrie (FNLI), de koepelorganisatie van levensmiddelenfabrikanten, reageert precies omgekeerd. Volgens de FLNI gaan de supermarkten door hun haast juist verwarring veroorzaken.

De FNLI schrijft: In 2019 hebben alle betrokken partijen afgesproken dat het voedselkeuzelogo medio dit jaar zou worden ingevoerd in Nederland. De FNLI is daar voorstander van, onder voorwaarde dat het logo meer in lijn zou worden gebracht met de nationale voedingsrichtlijnen. Dat is belangrijk om verwarring bij consumenten door verschillende voedingsadviezen te voorkomen. Dit laatste is voor de FNLI cruciaal om tot een succesvolle implementatie te komen met draagvlak bij de consument. Ook diverse wetenschappers en gezondheidsorganisaties vinden afstemming met de nationale voedingsrichtlijnen cruciaal. Door de coronacrisis heeft het verloop van de evaluatie enige vertraging opgelopen, maar de verwachting is nu dat het voedselkeuzelogo in september of oktober kan worden geïmplementeerd, mits er sprake is van voldoende overeenstemming met de Nederlandse voedingsrichtlijnen. Om dat te bewerkstelligen is recentelijk een wetenschappelijke commissie aan het werk gegaan.

Ook de FNLI betreurt de vertraging en zou haar leden graag vertellen dat ze met de voorbereidingen kunnen beginnen. Echter, we vragen de partijen die al eerder willen beginnen zich aan de gemaakte afspraken te houden. Dit om verwarring bij consumenten te voorkomen en recht te doen aan de zorgen en wensen van de vele deskundigen. Dit neemt uiteraard niet weg dat ook wij hopen dat er snel duidelijkheid komt over het tijdpad, zodat ook onze leden de voorbereidingen kunnen treffen voor het aanpassen van de verpakkingen.


Onder dit gekissebis gaat een onderwijl al bijna twee jaar durende strijd schuil die zich in verschillende fasen ontrolde. Aanvankelijk was de FNLI niet enthousiast over de Nutri-Score. Het instrument laat veel lekkere producten rood of oranje kleuren. Dat is de bedoeling omdat de consumptie van dergelijke producten wat omlaag moet. Wie zulke producten maakt en verkoopt, ziet dat liever anders. Ook meer bewegen of minder ander voedsel eten helpt in de strijd tegen welvaartsziekten. Maar zulke argumenten vonden geen oor. Toen uiteindelijk het ministerie van VWS niettemin verklaarde het logo met aanpassingen te willen invoeren, keerde nagenoeg de gehele Nederlandse gemeenschap van voedingsexperts zich tegen het logo zoals het ontworpen is. Het algoritme zou structureel kunnen leiden tot verkeerde voedselkeuzen. Liefst zouden onafhankelijke experts hier te lande de eerste twee letters van de score reserveren voor producten uit de Schijf van Vijf en de laatste voor de berekeningen van het algoritme. Omdat het algoritme zo niet ontworpen is, is dat wat de makers betreft een no go. Vanuit Parijs vernamen wij vandaag dat komende zomer in ieder geval een aantal bezwaren die de Nederlandse experts hebben, worden opgelost. Zo zal brood bijvoorbeeld worden onderscheiden naar volkoren en wit; hetzelfde geldt voor het onderscheid tussen witte en zilvervliesrijst. Het algoritme beoordeelt tot op heden alle brood en rijst hetzelfde.

Dit artikel afdrukken