In haar editorial schrijft Nestle: "Door de tabaks-, chemische en farmaceutische industrie betaald onderzoek, levert vrijwel altijd resultaten op die de voordelen of het gebrek aan schade van de producten van de sponsor bevestigen. Dat is zelfs het geval als onafhankelijk betaald onderzoek tot tegengestelde conclusies komt.

Hoewel het nodige bewijs laat zien dat deze industrieën doelbewust het ontwerp, de resultaten en de interpretatie beïnvloeden van de studies die zij betaald hebben, is veel minder bekend over de invloed van de levensmiddelenindustrie op betaald voedingsonderzoek.

Typerend zijn verklaringen waarin staat dat belanghebbende financiers van voedingsonderzoek geen enkele rol hadden bij de opzet, uitvoering, interpretatie, de verwoording of publicatie daarvan. Zonder een “smoking gun" is het moeilijk om het tegendeel te bewijzen.

De documenten laten er weinig twijfel over bestaan dat financiers die uitkomst wilden. De onderzoekers wisten wat de financiers verwachtten en stelden hen niet teleur
In het jongste nummer van JAMA Internal Medicine zeggen Kearns en drie collega's wel een smoking gun te hebben gevonden. Ze doken uitgebreid in archiefstukken uit de jaren 1950 en 1960 en konden overtuigend bewijzen dat een handelsorganisatie met belangen in suiker niet alleen betaalde voor onderzoek, maar ook de doelbewuste initiator en beïnvloeder was van onderzoek dat suiker vrij moest pleiten als belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Hoewel studies in die jaren wezen op een relatie tussen een voedingspatroon met veel suiker en het risico op hart- en vaatziekten, zorgde de suikerbranche ervoor dat wetenschappers en beleidsmakers zich gingen richten op de rol van vet en cholesterol in voeding. De branchevereniging betaalde omgerekend meer dan 48.000 hedendaagse dollars aan 3 Harvard-voedingshoogleraren voor een onderzoeksreview waarin de veronderstelling dat suikers voor hart- en vaatziekten zorgen, zou worden weerlegd.

Hoewel studies in die jaren wezen op een relatie tussen een voedingspatroon met veel suiker en het risico op hart- en vaatziekten, zorgde de suikerbranche ervoor dat wetenschappers en beleidsmakers zich gingen richten op de rol van vet en cholesterol in voeding
De review verscheen in 2 delen in de New England Journal of Medicine in 1967. De auteurs erkenden steun van de door de industrie gefinancierde Nutrition Foundation, maar ze verzwegen de financiering van hun review. [...] Ondanks het feit dat zij in eerdere publicaties zowel vetten als suikers hadden genoemd als risico voor hart- en vaatziekten, legde hun review opeens de nadruk op onderzoeksresultaten waarin verzadigd vet in plaats van suikers de oorzaak daarvan blijkt.

De documenten laten er weinig twijfel over bestaan dat financiers die uitkomst wilden. De onderzoekers wisten wat de financiers verwachtten en stelden hen niet teleur. Of ze dit onbewust of met opzet deden, of omdat ze echt geloofden dat verzadigd vet de grootste bedreiging is, is onbekend. Dat neemt niet weg dat wetenschap zo niet hoort te werken. is niet de bedoeling om op deze manier te werken. De review is eerder een vorm van public relations dan wetenschap."

Het complete editorial is hier (in het Engels) te lezen. Nestle vindt de studie van belang als historisch document dat laat zien hoe lang de levensmiddelenindustrie al gebruik maakt van gekocht onderzoek om producten gunstig te positioneren.

Dit artikel afdrukken