Aseem Malhotra voert al jaren strijd tegen het overmatige gebruik van toegevoegde suikers. Hij ziet suiker als de belangrijkste oorzaak van de obesitasepidemie. Hij noemt suiker een even groot gevaar als sigaretten en vindt dat we in de huidige obesitasepidemie met bijkomende ziektes moeten leren van de tabaksindustrie. “De afname in het gebruik van tabak de laatste tientallen jaren is waarschijnlijk de belangrijkste reden voor de afname in vroegtijdige overlijdens en hartaandoeningen,” licht hij in een video op Sky News toe. “Een slecht eetpatroon veroorzaakt nu meer ziektes en vroegtijdige overlijdens dan inactiviteit, roken en alcoholgebruik bij elkaar. We kunnen dezelfde principes gebruiken bij overmatig gebruik van suiker als bij tabak, maar daar is overheidsingrijpen voor nodig.”

Suiker is overal
In zijn inzending in Medscape schrijft hij: “De fructose component in suiker voldoet aan vier criteria die rechtvaardigen dat het suikergebruik aan banden wordt gelegd: de toxiciteit, onvermijdbaarheid, de mogelijkheid tot misbruik en de negatieve invloed op de samenleving.”

Malholtra stelt dat suiker in de huidige voedselomgeving bijna onvermijdbaar is, omdat het ook in producten zit waar je het niet in zou verwachten. “In de VS komt de helft van de suikerconsumptie uit producten als ketchup, salade dressings en brood. Een derde komt vanuit frisdrank en een zesde komt van producten die mensen zelf als ongezonde snacks benoemen, zoals chocola, koekjes en ijs.” Het ontbreken van richtlijnen en duidelijke etiketten noemt hij hierin een groot probleem. “De industrie wijst wel op eigen verantwoordelijkheid van de consument, maar de waarheid is dat het publiek kennis te kort komt om de verwarrende voedingsetiketten te begrijpen en een gebrek aan keus heeft omdat suiker in bijna 80% van de bewerkte voedingsmiddelen zit.”

Rol van de industrie
De overeenkomsten tussen de tabaksindustrie en de suikerindustrie noemt Malholtra ‘storend’. “Het duurde 50 jaar voordat de eerste associaties tussen roken en longkanker werden gepubliceerd en voordat er effectieve maatregelen tegen werden genomen. Dit toont aan toe groot Big Tobacco was om hun producten te beschermen. Hetzelfde zien we nu bij de suikerindustrie; onderzoekers worden omgekocht en onderzoeksresultaten gebagatelliseerd.”

Malhotra is voorstander van het invoeren van de suikertaks, maar dat alleen is niet genoeg. Het moet volgens hem duidelijker zijn dat suiker niet past in een gezond eetpatroon, reclames voor frisdrank moeten verboden worden en er moet geen associatie meer gemaakt worden tussen frisdrank en sportevenementen. Wat Malholtra betreft komen er net als bij sigaretten afbeeldingen van tandbederf op snoepverpakkingen. “De wetenschap is duidelijk, de zaak tegen suiker is overweldigend. De overheid moet dringend in actie komen. Onze suikerconsumptie is het nieuwe roken, dus laten we het op die manier behandelen.”
Dit artikel afdrukken