Het begon ermee dat de Belgische federale minister van Energie, Marie Christine Marghem, onverwacht niet kwam opdagen. Haar woordvoerder verklaart in de Morgen: “De minister kon inderdaad op het laatste moment niet komen en stuurde een afgevaardigde, maar dat had alles te maken met de dringende persconferentie over de kerncentrales.” In november zal maar 1 van de 7 kerncentrales in België operationeel zijn en dat confronteert het land met onvoorziene stroomtekorten. Voor komende winter zit België vooralsnog met een tekort aan 1.000 megawatt stroom die nog gevonden moet worden.

Het ontbreken van de minister bij de geplande ondertekening was nog te overkomen. Marghem stuurde een afgevaardigde naar de al lang geplande bijeenkomst. Sinds begin dit jaar praten België, Nederland en Luxemburg al over nieuwe, ambitieuzere, klimaatafspraken voor 2030 die aan moeten sluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Bestaande afspraken zijn daar nog niet op aangepast.

De zogehten ‘Talanoa-dialogen’ die tot de hogere ambities moeten leiden, zijn ook met andere landen aangegaan. Als afsluiting van de Benelux Talanoa-dialogen zouden Nederland, België en Luxemburg maandag een ‘verstrekkende’ verklaring ondertekenen, met scherpere klimaatdoelen.

De Vlaamse partijen bleken niet te spreken over de gang van zaken. Marghem zou de tekst van de internationale klimaatafspraak pas donderdag aan hen hebben voorgelegd. "Dit is geen vodje papier. Het blijven internationale akkoorden, die ga je niet rap rap ondertekenen," aldus een woordvoerder van de Nieuw-Vlaamse Alliantie.

En dus tekenden de Benelux-landen geen ambitieus klimaatakkoord, maar een vagere en korte intentieverklaring. De intentie om een 'verstrekkend' akkoord te ondertekenen staat daar nog altijd in, maar er is geen datum aan gekoppeld, aldus de NRC.

Niet alleen in België rommelt het nog. In Nederland liet vandaag werkgeversorganisatie VNO-NCW weten dat het Nederlandse kabinet 'geen echte visie op klimaat' zou hebben. De NRC schrijft: Nederland sust met het nieuwe klimaatakkoord vooral zijn eigen geweten. Een visie voor een echte systeemwijziging ontbreekt nog bij het kabinet, terwijl de kans bestaat dat de industrie als gevolg van „nationaal beleid” naar het buitenland verhuist. Deze waarschuwing van werkgeversvereniging VNO-NCW komt vlak voordat de besprekingen voor een klimaatakkoord de finale fase ingaan. Vrijdag publiceert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn analyses van de voorstellen die in juli door de verschillende klimaattafels zijn gepresenteerd.
Dit artikel afdrukken