Op basis van mondiale groeicijfers verwacht Bionext, de belangenorganisatie voor de biologische landbouw in Nederland, dat de groei van de biologische sector in de komende zeven jaar ruim zal verdubbelen.

Mondiaal zou de omzet in biologisch landbouwproducten in 2025 op circa €220 miljard euro (consumentenwaarde) uitkomen. De verwachte groei is het resultaat van toenemende maatschappelijke druk op de landbouw. De samenleving verwacht een bijdrage aan onder meer klimaatbehoud, verbetering van de bodemvruchtbaarheid, schoon water en biodiversiteit. De biologische landbouw wordt gezien als een bijdragende factor aan die doelen.

In Nederland blijft de groei van biologisch achter. Op dit moment is 4% van het areaal biologisch. Het groeide in 2018 weliswaar met 10% door tot 66.600 hectare. Gemiddeld ligt het biologische areaal in Europa echter op 7%. Koplopers zijn Denemarken en Oostenrijk, waar het areaal op 20% zit. Duitsland, Frankrijk en Denemarken hanteren streefcijfers voor de biologische landbouw. Frankrijk wil in 2022 op 15% biologisch areaal zitten; Duitsland wil naar 20% in 2030.

Volgens Bionext is het ontbreken van Nederlandse streefcijfers tot op heden de reden voor het achterblijvende areaal. De organisatie verwacht dat het nieuwe EU landbouwbeleid en de uitvoering daarvan in de vorm van het Nederlandse kringloopbeleid, daar verandering in gaat brengen. De EU-landbouwsubsidies zullen deels zullen worden omgevormd van platte hectaresteun naar beloning voor maatschappelijke diensten op het gebied van klimaat, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, water en dierenwelzijn.
Bionext - Bionext | Nieuws
Reageer
  • Deel
Druk af