Europees Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis zei bij de presentatie dat met het voorstel het hoge niveau van bescherming van de gezondheid van mens en milieu gehandhaafd blijft, schrijft Boerderij. "De Europese gewasbeschermingsmiddelenwetgeving biociden behoort tot de strengste ter wereld, dankzij het systeem van voorafgaande goedkeuring, de uitgebreide gegevensvereisten en de besluitvorming op basis van gevarenanalyse. Vandaag bevestigt de Commissie haar engagement om ieders gezondheid in de Europese Unie te beschermen."

Stortvloed van kritiek
Het voorstel zorgt voor een stortvloed van kritiek afkomstig van wetenschappers, NGO's, consumentengroeperingen én de industrie, schrijft The Guardian. Sowieso verdient het aanlooptraject naar de nieuwe regels al niet de schoonheidsprijs, schreef Vincent Harmsen al eerder op Foodlog.

Met het nu voorliggende voorstel sluit de EC aan bij de definitie die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert voor stoffen met een endocriene werking die een aangetoond causaal effect hebben op de gezondheid van mensen. Volgens wetenschappers is hiermee het hek van de dam voor een willekeur aan regels en uitzonderingen. Ieder middel zal apart beoordeeld moeten worden. Bestaande wetgeving zal bovendien aangepast moeten worden aan uitzonderingen.

Volgens wetenschappers is hiermee het hek van de dam voor een willekeur aan regels en uitzonderingen. Ieder middel zal apart beoordeeld moeten worden. Bestaande wetgeving zal bovendien aangepast moeten worden aan uitzonderingen
Landbouwassociaties en agrochemie-producenten zijn al net zo teleurgesteld omdat er geen verschil gemaakt wordt tussen veilige en schadelijke stoffen en zij voorzien dat wetgeving op basis van ontheffingen niet werkbaar is. De Europese koepel van landbouworganisaties en coöperaties Copa-Cogeca vindt dat er naar het werkelijke risico gekeken moet worden. Secretaris-generaal Pekka Pesonen benadrukt dat boeren en agrarisch werknemers als eersten te maken krijgen met de effecten van hormoonverstorende stoffen.

Volgens consumentenorganisatie BEUC "lijkt het er jammer genoeg op dat de EC haar ambitie om stricte criteria ten aanzien van endocriene verstoorders op te stellen omlaag bijgesteld heeft teneinde de TTIP-besprekingen met de VS niet in gevaar te brengen".

'Effect op dieren telt niet'
Voor het voorstel wet wordt, moet het eerst door de 28 lidstaten én het Europese Parlement goedgekeurd worden. GroenLinks-parlementariër Bas Eickhout voorziet veel weerstand. Volgens hem is "opnieuw bevestigd dat de Europese Commissie economische belangen boven gezondheid zet". Stoffen die effect hebben op de hormoonhuishouding blijven volgens hem gewoon op de markt omdat een bewezen negatief effect op dieren niet telt.

De European Food Safety Authority (EFSA) en de European Chemicals Agency (ECA) zullen producten gaan onderzoeken om vast te stellen of zij endocriene verstoorders bevatten.
Dit artikel afdrukken