Vergeleken met andere Europeanen zijn Nederlanders gematigde alcoholgebruikers, meldt het FD. Dat blijkt uit cijfers over de Europese alcoholconsumptie van Eurostat.

In 2017 besteedden de huishoudens in de Europese Unie 1,6% van hun totale huishoudbudget aan alcoholische dranken. Dit komt neer op een totale uitgave van meer dan €130 miljard. Nederlanders besteden gemiddeld 1,2% van het huishoudgeld aan alcohol en daarmee staan we op de 23ste plek van de 26 EU-lidstaten. Alleen Grieken, Italianen en Spanjaarden geven een nog kleiner percentage van het huishoudbudget uit aan alcohol, respectievelijk 0,9%, 0,9% en 0,8%.

Uitgedrukt in geld bedroeg de drankbesteding per Nederlander in 2017 gemiddeld €215. Daarmee staat Nederland op de 17de plaats van de 26 onderzochte Europese landen. De gemiddelde drankbesteding ligt op €258. Spanjaarden en Bulgaren gaven het minst uit aan alcohol, simpelweg omdat drank in die landen goedkoop is. Luxemburgers zijn het duurst uit: zij besteden gemiddeld €802 aan alcoholische dranken.

Ook in absolute liters is het alcoholgebruik van de Nederlanders laag in vergelijking met andere landen in de EU. We drinken gemiddeld 8,7 liter pure alcohol per jaar. De zwaarste drinkers zijn Litouwers met 15 liter pure alcohol per jaar. Verrassend genoeg blijken Italianen, inwoners van een wijnland met een grote variëteit aan dranksoorten, met een jaarlijkse 7,5 liter per persoon de minst zware drinkers. Het Europees gemiddelde ligt op 11,3 liter pure alcohol.

Nederlanders blijken ook al minder te roken dan de gemiddelde Europeaan. Van de Europese bevolking rookt 26% gemiddeld 14,1 sigaretten per dag. Nederlanders zitten daar behoorlijk onder. 16% van de bevolking rookt zo’n 12,6 sigaretten per dag. Het aantal rokende Nederlanders vertoont een dalende lijn. In 2014 rookte nog 20% van de Nederlanders. In de EU is het aantal rokers in diezelfde jaren stabiel gebleven.

Wil je stoppen met roken? Drink dan ook minder. Uit een Canadees onderzoek blijkt dat wanneer je wilt stoppen met roken, je beter ook kunt stoppen of minderen met alcohol. Alcohol in het lichaam leidt er namelijk toe dat nicotine sneller wordt afgebroken, waardoor je eerder trek in een nieuwe sigaret krijgt.
Dit artikel afdrukken