Het aantal landen dat toezeggingen doet om in de komende decennia tot een netto-nulemissie te komen, blijft groeien. Maar de toezeggingen die regeringen tot dusver hebben gedaan, blijven - zelfs als ze volledig worden nagekomen - ver achter bij wat nodig is om de mondiale energiegerelateerde kooldioxide-uitstoot tegen 2050 tot een netto-nul te brengen en de wereld zelfs maar een kans te geven om de mondiale temperatuurstijging tot 1,5 °C te beperken.

Dit speciale verslag is het eerste uitgebreide onderzoek ter wereld naar de overgang tot een energieneutraal systeem tegen 2050, waarbij een stabiele en betaalbare energievoorziening, universele toegang tot energie en een robuuste economische groei worden gewaarborgd. Er wordt een kosteneffectief en economisch productief traject uitgestippeld dat resulteert in een schone, dynamische en veerkrachtige energie-economie die wordt gedomineerd door hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind in plaats van fossiele brandstoffen. In het rapport wordt ook ingegaan op belangrijke onzekerheden, zoals de rol van bio-energie, koolstofafvang en gedragsveranderingen bij het bereiken van net-nul.

Dat schrijft het Internationale Energie Agentschap (IAE). In Nederland en Frankrijk luiden de koppen Advies IEA: ‘Stop direct met het bouwen van kolencentrales en zoeken naar olie en gas’ (NRC), IEA: stoppen met nieuwe projecten voor fossiele brandstoffen (NOS) en in het Franse Financieele Dagblad Les Echos staat te lezen dat alle nieuwe projecten op basis van fossiele brandstoffen gestaakt moeten worden. Bij de BBC heet het heel praktisch dat er geen nieuwe gasverwarmingen meer verkocht zouden moeten worden vanaf 2025. Dat laatste is wat duidelijker voor consumenten. Het kan wel koud worden in huis als er even niet genoeg hernieuwbare elektrische energie is. Verschillende experts waarschuwen dat dat het geval zal zijn.
IEA - Net Zero by 2050 ? Analysis - IEA
Reageer
  • Deel
Druk af