Stef Blok, minister van Wonen en Rijksdienst, heeft zich gebogen over de verschillende ZBO's (Zelfstandige bestuursorganen). Hij stelt voor daar stevig de stofkam door te halen in een Kamerbrief met bijlage waarin de verschillende ZBO's aan de orde komen.

Het voorstel is behoorlijk ingrijpend voor een groot aantal van de bestaande keurings- en controlediensten voor de land- en tuinbouw. Blok wil de meeste hiervan op laten gaan in twee nieuwe ZBO's: één voor plantaardige aangelegenheden en één voor dierlijke aangelegenheden.

'Dat betekent het einde van onder andere de keuringsdienst voor de biologische landbouw Skal, Naktuinbouw, de Bloembollenkeuringsdienst en het COKZ', schrijft Boerderij.

Een greep uit de overige voorstellen: de Raad voor de Plantenrassen zou op kunnen gaan in de nieuwe ZBO-plant, net als de Bloembollenkeuringsdienst, Naktuinbouw en de keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed. In de ZBO-dier zouden het COKZ en het al opgeheven Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten een plek kunnen vinden. Vooralsnog blijven het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) en het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) bestaan, maar hun positie wordt heroverwogen. De Dienst Landelijk Gebied verdwijnt. Het Faunafonds wordt opgeheven. De Grondkamer zou mogelijk samengaan met de Huurcommissie.

Vanuit de NAK zegt directiesecretaris Arjan Kroon in een eerste reactie extra kosten in de akkerbouw te vrezen. "We moeten voorkomen dat met de ZBO's hetzelfde gebeurt als met de productschappen: dat we ze al opgeheven hebben, voordat het parlement een besluit heeft genomen", citeert Boerderij.
Dit artikel afdrukken