Nederland is een klein landje met veel dieren. Daarom doet de overheid er veel aan om de uitstoot van mest (poep en urine, die samen voor de vorming van ammoniak zorgen) te beperken.

Als een boer een stal bouwt die de emissies beperkt, dan krijg hij vergunning om uit te breiden. Algemene rekenregels bepalen hoeveel beperking welke type stal mogelijk maakt. Zo ging het bijvoorbeeld ook met de beslissing om in Nederland nog maar 100 km te rijden op de dag. Een ambtenaar kan niet iedere stal als die er al staat nameten en dan de vergunning alsnog innemen. Nu blijkt dat de werkelijke uitstoot van deze stalsystemen uiteenloopt van 1,1 keer zoveel ammoniakuitstoot in het minst afwijkende geval tot 3,8 keer zoveel uitstoot in het meest afwijkende geval, dreigen echter massale rechtszaken van natuurliefhebbers die zich georganiseerd hebben in NGO Mobilisation for the Environment (MOB). Het nieuws was al langer bekend, maar provincies blijken het in de wind te hebben geslagen en - hoewel gewaarschuwd - namen hun zorgplicht niet en gingen op de oude voet door met het verlenen van vergunningen.

De natuurliefhebbers vinden dat de emissie-arme stallen te onzekere resultaten hadden en daarom van de wet niet vergund hadden mogen worden. Om die reden hebben ze inmiddels een aantal proefzaken lopen tegen vergunningen voor emissie-arme stallen die ze uitvechten tot het hoogste rechtscollege van ons land, de Raad van State. Wat die oordeelt is straks bepalend voor de interpretatie van de wet.

Boerenstikstof (ammoniak) laat bepaalde wilde planten te hard groeien, zodat de natuur zijn diversiteit verliest. Voor de boeren met een stal die van de overheid moest - en dat zijn er vele - dreigt nu onzekerheid: worden ook wij stilgegelegd door stikstofstrijder Johan Vollenbroek van MOB?

Het vervelende nieuws voor hen is dat Vollenbroek het steeds klaar speelt om de jurisprudentie op zijn hand te krijgen. Dat lukte hem ook rond het vergunningsplichtig maken van weidegang en het bemesten van de weide om koeien zoveel mogelijk gras in plaats van geïmporteerd veevoer te kunnen laten eten.

Als Vollenbroek wint bij de Raad van State is het dan ook niet ondenkbaar dat hij vele honderden zaken tegen provincies zal aanspannen om moderne stallen plat te leggen en boeren te dwingen hun bedrijven op te geven. Zijn doel is de veehouderij drastisch te beperken in Nederland. Dat kan hij met de wet in de hand makkelijker dan de politiek in Den Haag die zelfs in haar radicalere vormen toch altijd probeert kool en geit een beetje te sparen.

  • Deel
Druk af