De Stichting Stikstofclaim (SSC) stelt de Nederlandse Staat aansprakelijk voor de schade die veehouders lijden als gevolg van het stikstofbeleid.

Twee jaar nadat de Raad van de State het stikstofbeleid van de overheid naar de prullenbak verwees, moeten boeren eindelijk eens weten waar ze aan toe zijn, vindt SSC.

"Er is sprake van een aaneenschakeling van rechtsongelijkheid, niet onderbouwde en verkeerde aannames, onbewezen modelberekeningen en misbruik van cijfers," aldus Stikstofclaim. De stichting stelt de Staat verantwoordelijk voor de situatie waarin initiatiefnemers met PAS-berekeningen en/of PAS-meldingen sinds 29 mei 2019 verkeren en heeft advocaat Mr. Franca Damen opdracht gegeven de Staat – op voorhand – aansprakelijk te stellen voor alle schade die boeren reeds hebben geleden en/of nog zullen lijden.

Volgens SSC is er bijna 2 jaar na de uitspraak van de Raad van State nog niets concreets gebeurd. Er is nog steeds geen plan van aanpak, de ruim 3.600 aanvragen (PAS-melders) zijn nog steeds niet gelegaliseerd (ondanks toezeggingen van minister Carola Schouten) en het stikstofdossier zit aan alle kanten 'op slot'. Bovendien dreigen boeren die een PAS-melding hebben gedaan, zolang zij niet gelegaliseerd zijn, geconfronteerd te worden met handhaving en juridische procedures.

Stikstofclaim hekelt ook het al 6 jaar lang uitblijven van een zogeheten beoordelingskader voor bemesten en beweiden, waar een natuurvergunning voor nodig kan zijn. Voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, stelt SSC de overheid bij voorbaat aansprakelijk.

Voor bij de stichting aangesloten veehouders heeft Stikstofclaim een voorbeeldbrief op laten stellen door Damen. Daarmee kunnen veehouders individueel de Staat aansprakelijk stellen voor de schade die zij ondervinden voor het niet hebben van een geldige vergunning, zoals financieringsproblemen of stilgelegd worden na handhaving
Stikstofclaim stelt Staat aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit wanbeleid stikstof ? Stikstofclaim
Reageer
  • Deel
Druk af