Statines verlagen je cholesterol. Dit voorjaar publiceerde de omstreden Franse arts Philippe Even zijn boek 'La Verité sur le Cholestérol'. Daarin verklaart hij statines onzin. De Haute Autorité de Santé reageerde op Evens publiciteitsoffensief met een verklaring waarin het nut en belang van statines maar weer eens bekrachtigd werden.

Een vijftal cardiologen heeft nu onderzocht wat de consequenties van Evens anti-statine-offensief zouden kunnen zijn. Zij bevroegen 142 patiënten, 105 in de 'tweede preventieve fase' (na een eerder hart- of herseninfarct), en 37 in de eerste preventieve fase (wel verhoogd risico, maar nog geen infarct).
Van de eerste-fasers overweegt een kwart te stoppen met de hen voorgeschreven statines, van de tweede fasers ruim 8 procent. De mensen uit de eerste-fase groep overwegen stoppen vooral door de bijwerkingen die ze ervaren, maar ook de publiciteit die de statine-controverse genereert. Als de tendens geëxtrapoleerd wordt naar heel Frankrijk, waar 6,2 miljoen mensen statines voorgeschreven krijgen, zou dat volgens de cardiologen tot 1100 extra doden en 5000 infarcten leiden.

Philippe Even is niet blij met het onderzoek. Op de radio ging hij vrijdag vol in de aanval: "Dit onderzoek is gepubliceerd in een vod van een tijdschrift, het minste cardiologenblad ter wereld, het minst gelezen, het minst geciteerde, vijf onbekende ondertekenaars, een hoogleraar die binnen de cardiologie de meest uitgesproken banden met de farmaceutische industrie heeft".

De Franse Haute Autorité de Santé is niet onverdeeld blij met het onderzoek dat zorgt voor nieuwe commotie en nieuwe aandacht voor het tegengeluid van Even. De autoriteit blijft onveranderd bij zijn uitgangspunt: statines zijn goed.
Dit artikel afdrukken