De linkse oppositiepartijen zetten de PvdA onder druk om het statiegeldsysteem niet af te schaffen, zoals eerder afgesproken is. De druk is opgevoerd nadat nieuwe rekengegevens openbaar zijn gemaakt waaruit blijkt dat het statiegeldsysteem veel goedkoper is dan oorspronkelijk gemeld.

De Kamer wantrouwt de onafhankelijkheid van de twee rapporten die zij nu in bezit heeft. 'Het onderzoek van de WUR was aangevraagd door de verpakkingsindustrie. En het rapport van CE Delft is opgesteld op verzoek van het bedrijf Tomra Systems, leverancier van flessenautomaten.', schrijft Trouw.

Verantwoordelijk staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA, milieu) heeft 'geen inhoudelijk oordeel' over de onderzoeken. Zij stelt in een brief aan de Kamer dat haar ministerie 'geen partij [is] in een discussie over de onderbouwing van de kosten'. De Tweede Kamer zou deze week over het statiegeld debatteren, maar naar verwachting wordt dat uitgesteld tot juni. Dan worden de resultaten verwacht van een onderzoek naar het hergebruik van verpakkingen van plastic, glas en karton. Onderwijl meet de oppositie het verblekende groene imago van de staatssecretaris breed uit. Henk van Gerven (SP) vindt dat ze juist het voortouw had moeten nemen in de teruggekeerde discussie over de statiegelden.
Dit artikel afdrukken