Bij 20 stalbranden kwamen in 2018 122.000 dieren om, meldde Wakker Dier vanochtend. Negen pluimveestallen en hun 114.000 bewoners vielen ten prooi aan de vlammen, daarnaast moesten zo'n 6.500 varkens en 800 runderen, vooral kalveren, een stalbrand met hun leven bekopen. De dierenwelzijnsorganisatie houdt sinds 2008 bij hoeveel stalbranden er plaats vinden en hoeveel slachtoffers daarbij vallen.

Ook de Dierencoalitie vestigde vandaag nog eens extra de aandacht op stalbranden: In het rampjaar 2018 verloren 122.000 dieren in de vee-industrie het leven door stalbranden. Het is tijd voor actie; daarom schreven we samen met de Dierencoalitie een brief aan de Tweede Kamer: de consument moet gaan meebetalen zodat stalbranden kunnen worden voorkomen.

De publicaties zijn geen toeval. Vanochtend vond in de Tweede Kamer een plenair debat plaats over de veehouderij in ons land. Ook stalbranden stonden daarbij op de agenda. Vorige week schreef minister Carola Schouten al aan de Kamer dat zij geen nieuwe wettelijke maatregelen zal nemen tegen stalbranden. Ze wil boeren niet met hoge investeringen opzadelen. Tot ongenoegen van Wakker Dier en Eyes on Animals:
Weerbarstige praktijk
In de sector is de afgelopen jaren al veel aan preventie en brandveiligheid gedaan. De eisen voor nieuwbouwstallen zijn aangepast en vorig jaar zomer verscheen het Actieplan ‘Brandveilige veestallen 2018-2022’ van de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland, LTO Nederland, de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en de ministeries van LNV en Binnenlandse Zaken.

Een mooi plan, maar zet het nu ook om de praktijk, betoogde dierenarts Bulle Koster meteen op Foodlog, en vandaag nog eens op RTL. Want alle inspecties en maatregelen ten spijt, in stallen en hun luchtafzuiginstallaties vormen de aanwezigheid van elektriciteit, water, ammoniak en vooral heel veel stof een "dodelijke combinatie". Hoe dat er uit kan zien liet - ook niet toevallig zo getimed - Animal Rights deze week zien.Koers minister onveranderd
Terug naar de Kamer. In het plenair debat, waar buiten de landbouwwoordvoerders en de minister geen parlementsleden aanwezig waren, kwamen alle actuele knelpunten op het gebied van veehouderij aan bod. Op de goed gevulde publieke tribune luisterden veehouders toe hoe de minister het vuur na aan de schenen gelegd werd, via de hashtag #debatdieren las Nederland mee. Van geitenstop en reductie van de veestapel via biggensterfte en stalbranden tot de 'miljoenen illegale' varkens van Varkens in Nood. Twintig moties kwamen er langs, waaronder vijf over de stalbranden.

De rode lijn van de minister bleek onveranderd: geen extra maatregelen of verplichtingen, wel overleg en gesprek. Op 29 januari stemt de Kamer over de ingediende moties.

Het debat leidde voorts tot een parlementair relletje tussen de PvdD en D66 en activisme van het CDA voor boeren die een eerlijke boterham willen verdienen.Dit artikel afdrukken