Terwijl Amsterdammers klagen over het loeien van koeien, staan in Rotterdam de varkens van het Varkenshuis zonder gedoe midden in de buurt. Straks gaat die buurt, die er zelf voor zorgt, ze ook nog zelf opeten. In Rotterdam, van oudsher de stad van geen woorden maar daden, wemelt het van de stadslandbouw-inititatieven: van gezamenlijke moestuinen tussen de flats tot volledige akkers op daken van gebouwen, met schapenkuddes, bijenkasten, streekmarkten en restaurants die de lokale oogst verwerken. In de Maasstad werkt het anders dan aan het IJ. Vooruitlopend op de landelijke Dag van de Stadslandbouw op zaterdag 27 april, wordt de 25e in de Rotterdamse Doelen dan ook het congres 'Dag van de Stadslandbouw' georganiseerd.

Stadsbouwlandbouw dient geen praktisch nut. Het verbindt mensen met hun voedsel, stellen de voorstanders. Het is niet duurzaam (er wordt water en mest verknoeid en de producten zijn vervuilder), het zorgt niet voor meer voedsel, noch in de stad, noch op aarde (de rendementen zijn lager en de kringlopen minder gesloten). Meer groenten eten, met je handen in de aarde wroeten, leren waar de radijsjes en sla vandaan komen, een groenere en schonere leefomgeving en niet te vergeten het sociaal verband zorgen echter voor positieve effecten, zeggen de voorstanders.

Dat blijkt te kloppen. Het verbinden van mensen met hun eten heeft een bewezen gezondheidseffect. Uit wetenschappelijk onderzoek dat werd gepubliceerd in The American Journal of Public Health blijkt dat stadstuinieren tot een verbetering van de BMI van mensen leidt. Het onderzoek, door onderzoekers van de University of Utah, toont aan dat de BMI van 198 stadstuinders ('community gardening participants') in Salt Lake City significant afnam in vergelijking met 3 controlegroepen (niet stadslandbouwende buren, broers/zussen en echtgenoten). De onderzoekers concluderen: "De gezondheidsvoordelen van community gardening zouden wel eens verder kunnen strekken dan het bevorderen van de groenten- en fruitconsumptie van de tuiniers. Gezamenlijke stadstuinen zouden door de publieke gezondheidsautoriteiten die op zoek zijn naar de kenmerken van een buurt die een positief gezondheidseffect hebben als een waardevol element overwogen kunnen worden." Om het eenvoudig te zeggen: van stadslandbouw word je slanker.

Fotocredits: Dakakkers, Rotterdam, facebook
Dit artikel afdrukken