In Rotterdam organiseren de gemeente Rotterdam en Shell de conferentie Powering Progress Together. Aan de orde komen de grote trends in de wereld, met name die rond water, energie en voedsel, en hoe overheden en bedrijven verbeteringen kunnen bereiken. Trouw interviewt Jeremy Bentham, hoofd van de afdeling die bij Shell de scenario's ontwikkelt. Volgens Bentham is de belangrijkste trend voor de komende decennia verstedelijking.

Niet alleen groeit de wereldbevolking, maar ook zal deze meer en meer in steden gaan wonen. Naar verwachting woont in 2050 75% van de mensheid (6,3 miljard mensen dan) in steden. Bentham stelt dat de ontwikkeling van steden dan ook een logische plek is om verbeteringen in te zetten: "Er zijn zulke enorme verschillen in verbruik van energie, water en voedsel in verschillende steden. Veel hangt af van de manier waarop die steden zijn ingericht. Als je kijkt naar grote Amerikaanse steden, dan zijn die heel wijds gegroeid. De gemiddelde Amerikaan gebruikt mede daardoor drie keer zoveel energie voor transport als de gemiddelde Europeaan. [..] Compacte steden zijn veel efficiënter. Met een goed openbaar vervoernet, of ruimte voor fietsers. Daarnaast zijn er veel makkelijker systemen te koppelen om afval te verminderen. Kijk naar Amsterdam dat de restwarmte van energiecentrales gebruikt voor stadsverwarming. Of de manier waarop afval wordt gerecycled - dat vermindert de druk op hulpbronnen enorm."

Dat steden niet maar zo kunnen doorwoekeren en er een andere landbouw nodig zal zijn om de steden te voeden kwam recent ook aan de orde in het interview door Dick Veerman met de Amerikaanse popster boer Joel Salatin. Salatin vertelt daarin dat hij ooit een balletje opgooide om steden veel kleiner te laten worden. De intelligentsia wil daar niet aan. Niettemin moeten steden worden beschouwd als fundamenteel onduurzaam omdat ze alle grond- en hulpstoffen naar zich toe trekken zonder dat de aarde die weer tot zich kan nemen zonder torenhoge energiekosten (die fossiel zullen blijven) en onnatuurlijke en daarom risicovolle kringloopinterventies.
Dit artikel afdrukken