Het statiegelddossier is een langlopend en moeizaam dossier. In P+ krijgt Mansveld een dikke pluim voor de nu gezette stappen. Het statiegeld op PET-flessen blijft. Er komt een integrale landelijke aanpak voor zwerfafval; een 'retourpremiesysteem' voor kleine flesjes en blikjes maakt daar deel van uit.

Alle kosten kwamen bij één partij terecht. Dat leidt tot onvrede
Geweldige kans
Piet Vink, voormalig Aldi-topman, kent het statiegelddossier van binnenuit. In een opinie-artikel zegt hij dat Mansveld nu een geweldige kans heeft gecreëerd om het huidige inzamel- en statiegeldsysteem, dat alleen maar geld kost, om te werken naar een nieuw systeem dat supers geld oplevert en een permanente kringloop van verpakkingsmaterialen oplevert. Daar moeten nieuwe afspraken tussen industrie en handel (supermarkten) voor worden gemaakt die het inzamelen van PET-verpakkingen zo gemakkelijk mogelijk maken.

Onevenwichtig systeem
Foodlog vroeg Vink waar hij precies op doelde. Volgens hem is in Nederland van meet af aan "een onevenwichtig systeem gecreëerd omdat het de industrie eigenaar maakte van de PET-flessen." De supers werden in die opzet een inzamel- en doorgeefpunt. "Dat betekent", zegt Vink, "dat alle kosten bij één partij terecht kwamen. Zo'n systeem leidt tot onvrede. Nu het statiegeld niet afgeschaft wordt, moeten partijen aangezet worden om wél een evenwichtig - en voor iedereen financieel gunstig - systeem in richten."

De staatssecretaris moet zorgen dat de supermarkten belang krijgen bij het inzamelen en recyclen van PET-flessen
Gesloten systeem bestaat al
Volgens Vink is dat niet zo moeilijk. "In de praktijk bestaat een dergelijk gesloten systeem al. Lidl heeft bijvoorbeeld een eigen plasticfabriek. In de emballage-automaten van Lidl worden alleen de eigen merkflessen ingenomen. Die inname gebeurt zodanig dat de fles niet nog een keer kan worden ingeleverd (de praktijk leert dat zelfs met lege flessen wordt gefraudeerd). Het comprimeren of versnipperen van de fles zijn technieken die eenvoudig aan een automaat zijn toe te voegen. De ingezamelde flessen kunnen als grondstof verkocht worden aan de industrie, of weer gebruikt worden in de eigen PET-fabriek. Het statiegeldsysteem bewijst zo zijn waarde zoals het bedoeld is: de klant komt terug naar de winkel, en de winkel heeft een belang bij recycling."

Vink zegt dat de supers nu hun kans moeten grijpen. "Ga om de tafel", adviseert Vink, "en maak samen met fabrikanten een evenwichtig systeem dat de bestaande apparatuur blijft gebruiken, de consument tevreden stelt, het milieu spaart, zwerfvuil vermindert, hoogwaardige grondstoffen oplevert en als klap op de vuurpijl ook nog eens geld oplevert." Als de overheid het voortouw neemt door supers en flessenvullers bij elkaar te roepen, is het zo gepiept. Vink zegt: "De staatssecretaris moet zorgen dat de supermarkten belang krijgen bij het inzamelen en recyclen van PET-flessen."

Fotocredits: 'Fizzy bottle roof project', London looks
Dit artikel afdrukken