Vanaf volgende week biedt Staatsbosbeheer belangstellenden de gelegenheid zich aan te melden voor een 'meeloopronde' in de Oostvaardersplassen. Onder begeleiding van een boswachter, en eventueel een dierenarts, kunnen groepjes van 7 personen het - niet vrij toegankelijke - kerngebied in om er met eigen ogen de konikpaarden, Heckrunderen en de edelherten te bekijken. Daarover was veel te doen; ruim 3.000 dieren kwamen de winter niet door, ondanks bijvoeren en er waren zelfs plannen de dieren te 'redden'. Eind april kwam het rapport van de commissie-Van Geel uit, dat aanbeveelt de grote-grazerspopulatie te halveren.

Tijdens de meelooprondes "zijn bezoekers te gast in een kwetsbaar natuurgebied, waar we rust voor de dieren belangrijk vinden. Op de meelooprondes kan men zich laten informeren en is er ruimte voor gesprek", aldus Staatsbosbeheer. Geïnteresseerden moeten zich wel aan de huisregels houden, en kunnen zich, met het oog op de verwachte grote interesse, maximaal één keer inschrijven.
Meelooprondes grote grazers Oostvaardersplassen
Reageer
  • Deel
Druk af