De Franse voeding- en gezondheidsautoriteit Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation) waarschuwt in een advies tegen energiedrankjes. Volgens Anses kun je ze maar beter vermijden bij sporten of andere fysieke inspanning, en al helemaal niet samen met alcohol drinken.

Zorgen
Anses maakt zich zorgen over de hoeveelheden cafeïne die Fransen binnen krijgen. Daarom heeft de instantie een zeer uitgebreid onderzoek opgezet naar het gebruik van energiedrankjes - waar vrijwel altijd cafeïne inzit, en vaak ook taurine. Zo hebben ze bij bij de medische stand gewoon eens opgevraagd welke energiedrank-gerelateerde gevallen zij konden identificeren. Dat bleken er vorig jaar in Frankrijk ruim 200 te zijn. In 95 gevallen was er sprake van hart- en bloeddrukonregelmatigheden, 74 gevallen vertoonden psychische of gedragsproblemen en 57 hadden klachten van neurologische aard.

Cafeïnegebruikers
Uit het onderzoek komt naar voren dat 41% van de energiedranken in een sportieve situatie gedronken wordt. 32% drinkt energiedranken juist in een heel andere context: in bars, nachtclubs of bij evenementen. Een kwart van de energiedrankdrinkers drinkt wel eens meer dan 500 ml per dag. Een belangrijk effect van cafeïne is dat het de warmte-afgifte van het lichaam bemoeilijkt.

Fransen zijn van huis uit grote cafeïne-gebruikers. Naar schatting overschrijdt 7% van de volwassen bevolking de veilligheidsgrens waarboven er chronische gezondheidsproblemen op de loer liggen (zoals botgezondheid, kanker, vruchtbaarheid van de man). En als je kijkt naar het risico van angstgevoelens en opgejaagdheid, waarvoor de drempelwaarde op zo'n 6 espresso's per dag ligt, gaat 30% van de Fransen daar al overheen, schrijft Le Figaro. De hoge niveaus van consumptie en de verschuivende consumptiepatronen doen Anses de alarmbel luiden.

Anses windt er geen doekjes om. Kinderen en adolescenten, zwangere en borstvoedende vrouwen, mensen die gevoelig zijn voor cafeïne, of met bepaalde hart- en vaatproblemen dan wel psychiatrische, neurologische, nier- of leveraandoeningen, doen er beter aan energiedranken te mijden. Sowieso is het niet verstandig energiedranken te drinken als je ook alcohol drinkt, en bij het sporten.

Slikken voor Red Bull
Dat is vast even slikken voor de fabrikanten van energiedranken. Red Bull was net zo goed bezig: vorig jaar nog meldde Foodlog dat mixen van alcohol en energiedranken de alcoholinname van jongeren vermindert. Volgens Anses zijn energiedranken al een gevaar op zich.

Fotocredits: Energy drinks, Simon
Dit artikel afdrukken