Gistermiddag en -avond spraken milieuorganisaties met premier Rutte en vice-premier en de met stikstofzaken belaste minister Carola Schouten van Landbouw.

NGO MOB liet het kabinet weten dat de Nederlandse stikstofemissies met minimaal 50% over een periode van 10 jaar gereduceerd zullen moeten worden. Het kabinet zelf denkt op dit moment nog lagere reducties te kunnen hanteren om de natuurdoelen te halen. Volgens MOB, dat samen met andere natuurorganisaties de ontstane stikstofcrisis door middel van procedures tegen ondeugdelijke wetgeving ontketende, moet gedifferentieerd naar sectoren worden gekeken.

In de landbouw acht MOB 50% emissiereductie binnen 10 jaar tijd mogelijk op basis van een sociaal plan om stoppende boeren te begeleiden naar andere economische activiteiten zoals ook in de vorige eeuw bij de sluiting van de mijnen is gebeurd. Op het gebied van verkeer en luchtvaart moeten snelheidsbeperking en beprijzing hun werk doen. Industrie en verkeer kunnen met 30-50% reductie toe; dat kan binnen 5 jaar en tegen acceptabele kosten. Soortgelijke haalbaarheden ziet MOB eveneens voor de bouwsector en bestaande burgerbewoning.

Een opvallende en milde uitspraak van MOB richting Rutte en Schouten: "De gisteren aangenomen spoedwet is voor wat de woningbouw betreft eigenlijk helemaal niet nodig. De in het kader van het PAS procederende drie partijen hebben nooit tegen woningbouw geprocedeerd." Technisch klopt dat: juridische problemen die een oplossing behoeven, ontstaan pas als iemand ze aanhangig maakt.
Boerderij - MOB: uitstoot moet helft lager
  • Deel
Druk af