Het item over wilde plaagkreeftjes op deze site, deed Diny Schouten in haar archief duiken. Ze duikelde het adres op van visser Krijn Hoetmer uit Nederhorst den Bergh. Lees wat er aan moois in Nederland kan gebeuren. Zou het een rage kunnen worden: Hollandse rivierkreeftjes?

Eten waar wat aan te beleven valt, komt van dichtbij, het liefst in zo ongerept mogelijke staat. Het lijkt erop dat deze revolutionaire, antiglobalistische stellingname zelfs de overheid heeft aangestoken. Er liggen in elk geval al plannen klaar voor een nieuw vak op de basisscholen: ‘Weten Wat Je Eet’.
Mochten de uitzendingen van het montere consumentenprogramma ‘De Keuringsdienst van Waarde’ als lesmateriaal worden ingezet - leerzaam voor alle leeftijden - dan zullen de leerlingetjes van veel wonderlijks versteld staan.
Een recent kras voorbeeld uit een van de uitzendingen: Waarom halen we rivierkreeft uit China, als in de Yangtze-rivier dezelfde kreeft wordt gevangen - het is de rode, Amerikaanse - als hier in overvloed de fuiken van binnenvissers inzwemt? Daar bestaat wel antwoord op, en luidt (zoals de slogan die aan Bill Clinton wordt toegeschreven): ‘It’s the economy, stupid’.
De Keuringsdienst van Waarde bezocht voor zo’n maaltje Hollandse zoetwaterkreeft de beroepsvisser Krijn Hoetmer. Op een wandeling van Nederhorst-den-Berg naar Ankeveen was ik al eens bij hetzelfde visbedrijf terechtgekomen, want halverwege het pad dat midden tussen de plassen loopt - het is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer - kun je in Hoetmers winkel feestelijke, vers gerookte polderplas-paling kopen. En wel zeker, je kunt bij Hoetmer ook als niet-redactie van een opzienbarend televisieprogramma terecht voor rivierkreeft.
Nu Hoetmer in mijn bijzijn de rood-en-zwart gevlekte Amerikaanse kreeft uit de kaar waarin ze verblijven heeft opgevist, fantaseer ik over droomgerechten als Spiegel & Blijkpolderse kreeftenbisque, of een Frans-klassiek driesterrengerecht als poulet aux écrevisses, die een ondernemend restaurant met hart voor de nabije natuur op de kaart zou kunnen zetten. Dat lef ontbreekt ze vooralsnog. Is de desinteresse te verklaren doordat van Hollands restaurantpubliek bekend is dat het geen plezier heeft in peuteren, en hoe dan ook geen ‘heel beest’ op zijn bord wenst te zien?
Hoetmer stelt de ‘extra belevenis’ aan zijn eigen frisse rivierkreeften - niet voorzien van de lading voedingszuren die voor de conservering van de Chinese import noodzakelijk is - wél op prijs. Vier minuten koken, adviseert hij, en de beste saus erbij vindt hij er een van crème fraîche met mierikswortel. ‘Ook uit de scharen peuter je nog wat kreeftenvlees.Ze zijn zwaarder geworden, nu zo’n zestig à zeventig gram, sinds ze begin jaren tachtig voor het eerst zijn gesignaleerd.’
De kreeften zijn exoten: ‘De theorie is dat er ballastwater van Amerikaanse schepen in de monding van de Vecht terecht is gekomen.’ De populatie is explosief gegroeid, maar of die een negatieve impact heeft op andere soorten, durft Hoetmer niet te zeggen. ‘Ze hebben hier geen natuurlijke vijanden, maar onderzoek of ze visbroed wegeten, is nog niet gedaan.’
Nieuwe beheersplannen voor de visstand in de Hollandse polderwateren, en de intentie om zulke milieu-inspecties nu wél gedegen aan te pakken, stemmen Hoetmer voorzichtig optimistisch. Vismigratie en dus voortplanting, dat geldt niet alleen voor de trek van de aal maar voor veel meer soorten, is door de ‘badkuipstructuur’ van het polderland ernstig bemoeilijkt. ‘In Noord- en Zuidholland kun je wel zeshonderd verschillende waterniveaus tellen, dat betekent dat er eindeloos veel onneembare obstakels aan gemalen en sluizen zijn.’
Vanwege de Europese reglementering van de ecologische hoofdstructuren zijn inmiddels de waterschappen en de waterleidingbedrijven verantwoordelijk gesteld voor een gezonde visstand. De dreiging van hoge boetes helpt, vindt Hoetmer, die inmiddels zitting heeft in de beheerscommissie van het Hoogheemraadschap. ‘Tot nu toe keken de instanties alleen naar de waterkwaliteit, maar nu is er alarm als er hiaten blijken te zijn in de opbouw van het visbestand.’


Visbedrijf De Googh
Krijn Hoetmer
Googpad 2
1394 HA Nederhorst den Berg
telefoon 0294 251729

bron: Het Financieële Dagblad
Dit artikel afdrukken