Het afgelopen jaar slachtten Spaanse slachthuizen 50 miljoen varkens, aldus het Spaanse ministerie van Landbouw en Milieu. Het land telt 46,5 miljoen inwoners. Spanje kwam het afgelopen decennium sterk op als varkensproducent. Het land telt inmiddels ruim 30 miljoen varkensplaatsen, bijna 0,65 per Spanjaard. Per plaats wordt per jaar meer dan 1 dier afgemest, omdat de dieren nog geen jaar oud zijn als ze geslacht worden. Nederland telt 12,3 miljoen varkensplaatsen; ons land telt circa 0,7 varken per inwoner.

Vorig jaar produceerde Spanje 4 miljoen ton vleeswaren, waaronder de bekende jamón ibérico, de populaire Spaanse ham. Dat leverde €6 miljard op voor de Spaanse economie.

Varkens tellen dus flink mee in de Spaanse economie. Helaas zijn ze minder goed voor het Spaanse milieu. De stijgende varkenspopulatie draagt fors bij aan het totaal van de broeikasgassen die de veehouderij uitstoot. De veeteelt is de op drie na grootste producent van broeikasgassen in Spanje. In een land dat vaak wordt getroffen door droogte, drinkt elk varken 15 liter water per dag; voor de totale populatie betekent dat 450 miljoen liter per dag. Net als in Nederland wijzen milieuactivisten erop dat de nitraatuitspoeling uit de mest het omliggende grondwater vervuilt.

De gemiddelde Spanjaard eet jaarlijks 21 kilo varkensvlees zoals het vers of verwerkt tot vleeswaar en vleesproducten bij de slager ligt. Een varken wordt doorgaans geslacht op een levend gewicht van tussen de 95 en 115 kilo; het netto voor consumptie geschikte vleesgewicht bedraagt ca. 65% daarvan, tussen de 62 en 75 kilo. Zoals de cijferverhoudingen laten zien, eet het land tussen een ruime kwart en een derde van de Spaanse varkens zelf op. De rest wordt geëxporteerd. Ook in dat opzicht lijkt Spanje inmiddels op Nederland.

De internationale pers citeert met graagte het feit dat de Spanjaarden voor het eerst meer varkens slachtten dan er consumenten in het land wonen. Denemarken is echter de echte kampioen: het land heeft 2,15 varkensplaatsen op iedere Deen.
Dit artikel afdrukken