Als het lekker warm is, de zon schijnt en er geen wolkje aan de lucht is, ontwikkelt zich ozon. Dit 'secundaire' luchtverontreiningsgas ontstaat uit chemische reacties tussen vervuilende stoffen in de lucht onder invloed van zonlicht. Ozon is dus niet het directe resultaat van een vervuilende activiteit, maar vormt zich op basis van bijvoorbeeld stikstofoxiden (uitgestoten door het verkeer) en vluchtige organische stoffen (uitgestoten door de industrie). Veel zonlicht en weinig wind dragen eraan bij dat de ozonconcentratie oploopt tot een niveau waar mensen er last van kunnen krijgen. Dat gebeurt met name in verstedelijkt gebied, zoals Parijs, of het zuid-oosten van Nederland waar de windstromen vanuit Duitse stedelijke en industriële omgevingen (het Ruhrgebied) overheen komen.

Ozon is een prikkelend gas, dat gemakkelijk tot diep in de luchtwegen kan doordringen. Het kan irritatie aan ogen, neus en keel, hoesten en kortademigheid veroorzaken. Binnen Europa geldt voor ozon een informatie- en een alarmdrempel. De EU-informatiedrempel is 180 microgram ozon per kubieke meter lucht. In Nederland heet de luchtkwaliteit dan 'slecht'. De alarmdrempel is 240 microgram ozon per kubieke meter lucht. Dat heet bij ons 'zeer slecht' en betekent dat niet alleen gevoelige personen (ouderen, kinderen, astmapatiënten), maar iedereen klachten kan krijgen en er goed aan doet binnen te blijven en geen zware inspanning te verrichten. Zover kwam het in Nederland niet: de hittegolf is ten einde en de luchtkwaliteit terug naar het niveau 'matig', is te zien op luchtmeetnet.nl. In Zuid-Europa zijn de waarschuwingen nog niet ten einde. Wellicht horen wij er binnenkort ook weer van.

Voor de liefhebbers: FranceInfo legt het uit in onderstaand filmpje (in het Frans):
Dit artikel afdrukken