Volgens onderzoek in Maastricht blijkt dat Diabetes type 2 (ouderdomssuikerziekte) kan worden uitgesteld en voorkomen door gezonder te leven.
De Maastrichtse SLIM studie laat zien dat mensen ook na zes jaar nog veel baat hebben bij een leefstijlprogramma. Na zes jaar hadden mensen in het voorstadium van ouderdomsdiabetes die het leefstijlprogramma volgden een betere bloedsuikerspiegel en 30% minder diabetes dan de mensen in de controlegroep. De resultaten van de SLIM studie worden morgen gepresenteerd tijdens een symposium voor behandelaars, onderzoekers, overheid, GGD en zorgverzekeraars. Doel van de bijeenkomst is om de wetenschappelijke resultaten te vertalen naar de praktijk van alledag.

In de SLIM studie werden de deelnemers gestimuleerd om te eten volgens de Richtlijnen Goede Voeding van het Voedingscentrum en om meer te bewegen op de manier zoals de Nederlandse Hartstichting dat aanbeveelt. Afvallen was geen doel op zich. Allemaal haalbare adviezen, maar voor het individu vaak lastig om deze zonder begeleiding in het dagelijks leven toe te passen.
De begeleiding bestond uit iedere drie maanden persoonlijk advies van een diëtist en de mogelijkheid om aan een gratis bewegingsprogramma deel te nemen. Dit bleek voor de helft van de deelnemers genoeg om hun leefstijl structureel te veranderen.

De onderzoekers vinden de resultaten van de SLIM studie bemoedigend. Gezien de groeiende omvang van het probleem overgewicht en diabetes type 2 is het van groot belang dat relevante onderzoeksresultaten vertaald worden naar de praktijk.

In Nederland overlijden jaarlijks meer mensen aan de gevolgen van diabetes dan aan kanker. Dat is al twintig jaar zo. Volgens schattingen hebben op dit moment 800.000 mensen diabetes, maar ruim een kwart weet dit zelf niet.

SLIM staat overigens voor Study on Lifestyle intervention and Impaired glucose tolerance Maastricht en valt onder de Vakgroep Humane Biologie, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Universiteit Maastricht, en het Nutrition and Toxicology Research Institute Maastricht.
De organisatie van de dag is in handen van dr. Eva Corpeleijn, drs. Cheryl Roumen, Prof. Ellen Blaak.


Dit artikel afdrukken