Dat zegt de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie in een persbericht vanmiddag:

Het rapport over de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie heeft veel verontwaardiging opgeroepen. De controles binnen de sector en controle op naleving door de NVWA lijkt onvoldoende. De KNS is geschrokken van de eerste berichtgeving over het rapport en vindt de incidenten onacceptabel. Processen dienen hiervoor aangescherpt te worden. De consument heeft recht op een kwalitatief goed en voedselveilig product. Partijen die dit niet kunnen waarborgen horen niet in de vleesketen thuis. De slager is de specialist als het gaat om de verkoop van en advies over vlees.

Slager als specialist
De uitkomsten van het rapport hebben weerslag op de slagersbranche door een negatief imago dat vlees hiermee in zijn algemeenheid krijgt inclusief het slagersproduct. Dit is onnodig aangezien bij slagers andere processen gelden.

In een branche waar alles draait om vlees kiest de slager als vakman al bij zijn eigen kleinschalige en vaak lokale inkoop voor kwaliteit. Herkomst speelt hierbij een belangrijke rol. Als specialist heeft de slager veel kennis, ervaring en deskundigheid. Een slager heeft respect en passie voor het product vlees en heeft slechts ten doel een kwalitatief product met de consument te delen. Prijs is een veel minder belangrijk instrument. Persoonlijk contact, (bereidings)advies, transparantie en vertrouwen in het vakmanschap zijn redenen waarom consumenten de slager bezoeken. De slager is betrouwbaar.

Slagersbranche
Naast een actieve houding door toepassing van de hygiënecode voor het Slagersbedrijf, reguliere bemonstering in de voedselketen en op individueel niveau en collectief overleg met verschillende partijen in de keten wordt continu gewerkt om de kwaliteit binnen de slagersbranche nog verder te optimaliseren.

In de slagersbranche staan herkomst, hygiëne en voedselveiligheid hoog in het vaandel. De branche heeft als kernwaarden niet alleen mens en dierenwelzijn maar ook mens en gezondheid centraal staan. Vanuit brancheperspectief is de KNS actief in gesprek met partijen om hygiëneaspecten te borgen maar ook om de concurrentiepositie qua prijsniveau te normaliseren en promotiedrukte verlagen om de waarde van het product vlees te behouden.


Hoe de slagers deze claims waar denken te maken is een vraagteken. Vlees in Nederland komt grotendeels uit dezelfde slachterijen.
Dit artikel afdrukken