Vroeger werden varkens in november geslacht, ter voorbereiding op de lange wintermaanden. Na het slachten werd het varken op een ladder gehangen en kwamen de 'noabers' langs om het vet te bewonderen en samen een borrel te drinken.

De dagen na het slachten werd het varken verwerkt tot diverse lekkernijen. Denk aan hammen en worsten maar ook aan balkenbrij, hoofdkaas en bloedworst. Elke familie had zijn eigen manier van kruiden. Dat heeft ertoe geleid dat er veel streekeigen smaken zijn ontstaan in Twente.

Het programma op museumboerderij Wendezoele te Delden bestaat uit een algemene uitleg over de slachtvisite, een toelichting op de vetprijzen en het afsnijden en uitbenen van het varken. De slachtvisite is gratis, het gaat immers om een bezoek. Het vlees is te koop na afloop van het programma.

Informatie
Datum: 2 november 2019
Tijd: 13:30-17:00
Prijs: Gratis
Locatie: Museum- en expositieboerderij Wendezoele, Twickelerlaan 14, Ambt Delden

Meer informatie is te vinden op de website.
Dit artikel afdrukken