Slachthuis Dokkum gaat voortaan met een mobiel slachthuis de boer op om kreupele koeien op de boerderij te kunnen slachten. Onder de huidige welzijnsregels mag kreupel vee niet vervoerd worden naar het slachthuis. De boer moet zijn kreupele dieren op de boerderij laten doden en daar vandaan - tegen betaling - laten afvoeren naar het destructiebedrijf. Dubbel kostbaar, want zo gaat ook het vlees van het kreupele maar verder gezonde dier verloren.

Ondernemer Henk Visser van Slachthuis Dokkum bedacht een oplossing. In plaats van dat de koe naar het slachthuis moet, komt het slachthuis naar de koe. Met de zegen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), schrijft de Leeuwarder Courant. "Na keuring door een dierenarts, wordt de moeizaam bewegende koe op de boerderij in het mobiele slachthuis eerst verdoofd, daarna gedood en vervolgens verbloed. Daarna vindt de slacht plaats bij Slachthuis Dokkum."

Visser ziet nog een doelgroep voor zijn mobiele slachtunits (hij heeft er 4), namelijk de koeien in natuurgebieden. "Vervoer vanuit natuurgebieden levert veel stress op. Met ons mobiele slachthuis kan de koe in haar natuurlijke omgeving verdoofd en verbloed worden," zegt hij.

Directeur Keuren van de NVWA Jan Meijer twit dat mobiele slacht vleesverspilling helpt voorkomen. Afgekeurde dieren in het slachthuis, gaan immers verloren voor humane consumptie.Leeuwarder Courant - Mobiel slachthuis Dokkum moet vleesverspilling voorkomen
Reageer
  • Deel
Druk af