Dat schrijft De Telegraaf naar aanleiding van nieuws dat zaterdagmiddag naar buiten werd gebracht door RTL.

Afgelopen jaar werden 49 boetes uitgedeeld wegens bezoedeling van karkassen van koeien, varkens en schapen voor menselijke consumptie met poep. In de twee jaar daarvoor werden 39 boetes uitgedeeld, ruim de helft minder. Dat blijkt uit cijfers en boeterapporten die de onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft opgevraagd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In een uitzending van RTL vertelt een slachter dat hij vlees uit industriële abattoirs en supermarkten niet meer vertrouwt omdat slachthuisdirecties de gebruikelijke hygiëne- en risicobeheersingsmaatregelen niet meer zouden naleven. Bij de slacht kan het altijd voorkomen dat poep in contact komt met het karkas of dat de handen van de slachter daarmee in aanraking komen. De bacteriën uit de ingewanden kunnen tot infecties leiden bij consumenten, zodat bezoedeling streng moet worden tegengegaan. Daarvoor zijn procedures. Die vertragen echter de doorloop aan de slachtlijn; daarom zouden ze niet meer in acht worden genomenDe NVWA vindt dat de slachthuizen beter kunnen en moeten gaan werken. "Slachthuizen hebben hier blijkbaar in 2017 minder aandacht voor gehad dan wij nodig vinden," zegt Jan Meijer, directeur Keuren van de NVWA in reactie op het nieuws. "Het kan schoner, dat is eerder gebleken. Ik vind dat ze meer hun best moeten doen en dat ze minimaal hetzelfde niveau zouden moeten halen als in 2015-2016.” Hoewel er vaker poep op karkassen wordt aangetroffen, is de voedselveiligheid, volgens Meijer "niet in het geding."

Onderzoek
De geconstateerde kwaliteitsverslechtering bij de slacht is een opmerkelijk en een kwalijk signaal na de vele poepvleesaffaires die in het verleden de media beroerden. Het zou goed zijn als de NVWA niet alleen direct de directie en kwaliteitsdienst van een slachthuis informeert (een standaardprocedure), maar ook op zoek gaat naar de structurele oorzaken daarvan Die kunnen naast de kostendruk (waar het commentaar van de slachter bij RTL op duidt) bijvoorbeeld liggen op het gebied van afnemende professionaliteit aan de slachtlijn en de inzet van meer (te) weinig geschoolde invalkrachten. Een dergelijk onderzoek deed de organisatie in het geval van de slachtkuikensector om aan te kunnen tonen dat kostendruk leidt tot een groot aantal afwijkingen van de regels. Aan dergelijk onderzoek zou de NVWA ook rapportcijfers voor slachters en de ketens die bij hen afnemen kunnen koppelen om consumenten motieven te geven te kiezen voor ketens die zorgvuldig met risico omgaan.

Update 18:15 uur: vanmiddag kwam de NVWA met een verklaring naar aanleiding van het nieuws dat RTL naar buiten bracht. Directeur Keuren Jan Meijer meldde dat via een tweet.


De verklaring zegt nogmaals dat Nederlands vlees niet onveilig is en voegt deze woorden toe over de controleroutines: De naleving van wet- en regelgeving door slachthuizen is over het algemeen goed. Wel is de NVWA van mening dat roodvleesslachthuizen meer aandacht zouden moeten besteden aan het voorkomen van verontreiniging van karkassen tijdens het slachtproces en tijdens de eindcontrole.

Het overheidstoezicht op Nederlandse roodvleesslachthuizen is intensief. Toezichthouders controleren elk dier zowel voor als na de slacht. Bij slachthuizen met permanent toezicht (waar 90% van het roodvlees wordt geslacht) voeren dierenartsen aan het eind van het slachtproces ook nog eens iedere dag 2 of 3 onaangekondigde steekproeven uit. Zij treden op als ze daarbij zichtbaar verontreinigde karkassen aantreffen. Slachthuizen hebben geen mogelijkheden om zich stelselmatig aan deze controles te onttrekken.

Dit artikel afdrukken