Dankzij Artificial Intelligence (AI) kunnen camerabeelden slim geanalyseerd worden. Het systeem herkent bewegingen en onderscheidt afwijkend gedrag waardoor er vroeg aan de bel getrokken kan worden. De videobeelden komen automatisch in een dashboard terecht waar een deskundige van de slachterij de situatie snel kan beoordelen en waar nodig kan bijsturen. Op onze demonstratiestand bij de Grüne Woche konden we met behulp van Deloitte uitstekend laten zien hoe het werkt en waarom wij dit een goede oplossing vinden.

17 miljoen varkens
De Dierenbescherming komt op voor álle dieren in Nederland, inclusief de miljoenen dieren die per jaar in de veehouderij worden gehouden. In Nederland worden 620 miljoen dieren per jaar geslacht, waaronder circa 17 miljoen varkens. Wij proberen op twee manieren hun welzijn concreet te verbeteren. Aan de ene kant via de politiek: door ministers en de Tweede Kamer, maar ook Europa, te overtuigen om betere regels in de wet op te nemen. Aan de andere kant door aandacht te vragen via de markt: zo zijn we 15 jaar geleden met het Beter Leven keurmerk gestart. Hiermee zijn we een relevante partij geworden voor het bedrijfsleven, en werken we soms samen met hen aan innovatie. Een voorbeeld daarvan is het hierboven genoemde ‘slimme cameratoezicht in het slachthuis’. Lees daar hier meer over.

Via het Beter Leven keurmerk hangen er in de deelnemende slachthuizen nu verplicht camera’s, gericht op bijvoorbeeld het afladen van varkens van de vrachtwagens of het lopen naar de verdoving
Verbeterd toezicht slachterijen
Via het Beter Leven keurmerk hangen er in de deelnemende slachthuizen nu verplicht camera’s, gericht op bijvoorbeeld het afladen van varkens van de vrachtwagens of het lopen naar de verdoving.

Die ‘normale, analoge’ camera’s, leveren enorme hoeveelheden data op en slachterijen moeten die 4 weken bewaren. Tot een aantal jaren terug was het bijna onmogelijk om uit al die beelden betekenisvolle stukken te selecteren. Controles werden daarom gedaan op basis van steekproeven van camerabeelden. De nieuwe, slimme cameratechniek selecteert razendsnel en automatisch op basis van analyse van álle beelden en is daarom effectiever. Het gebruik van die slimme techniek zal in de toekomst in de criteria voor het Beter Leven keurmerk worden opgenomen.

Ook de controle-organisatie van de overheid die toeziet op dierenwelzijn, de NVWA, heeft de stand bezocht. Zij waren geïnteresseerd in welke mogelijkheden deze slimme techniek biedt om ook het toezicht door de overheid effectiever te maken.

Zo probeert de Dierenbescherming de voorlopers in de dierenwereld te steunen en anderen te inspireren dit goede voorbeeld te volgen.

Gemma Willemsen is corporate strategisch adviseur bij de Dierenbescherming

In juni 2022 kondigde voormalig minister Henk Staghouwer van LNV aan te werken aan een wetsvoorstel om intelligent cameratoezicht in slachthuizen en op verzamelplaatsen verplicht te stellen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van onderzoek naar het verbeteren van slachtsystemen.
Het zogenaamde slimme cameratoezicht bestaat uit door kunstmatige intelligentie-ondersteund cameratoezicht. Onder meer de slachthuizen Van Drie (klaveren) en Vion (runderen en varkens) startten destijds een pilot.Dit artikel afdrukken